ĐẤT NƯỚC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐẤT NƯỚC by Mind Map: ĐẤT NƯỚC

1. TÁC GIẢ

1.1. Tiểu sử

1.1.1. Sinh năm 1943 trong một gia đình có truyền thống yêu nước

1.1.2. Tích cực hoạt động trong các phong trào cách mạng

1.1.3. Từng giữ nhiều chức vụ trong bộ máy nhà nước

1.2. Sự nghiệp

1.2.1. Là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ trẻ chống Mỹ

1.2.2. Hấp dẫn người đọc với cảm xúc nồng nàn và sâu lắng của người trí thức gắn bó với vận mệnh đất nước

2. TÁC PHẨM

2.1. Đoạn trích

2.1.1. Nằm ở chương V của trường ca Mặt đường khát vọng

2.1.2. Một trong những bài thơ hay nhất viết về đất nước trogn thơ ca hiện đại

2.2. Hoàn cảnh sáng tác

2.2.1. Tác phẩm được viết ở chiến khu Trị Thiên năm 1971

3. NỘI DUNG

3.1. Thể hiện cái nhìn mới mẻ về đất nước

3.1.1. Nhân dân là người làm ra đất nước

3.1.2. Đất nước là kết tinh khát vọng và công sức của nhân dân

3.2. Được cảm nhận từ nhiều phương diện khác nhau

4. NGHỆ THUẬT

4.1. Đậm chất trữ tình chính luận

4.2. Vận dụng sáng tạo chất liệu văn học văn hóa dân gian

4.3. Đậm đà bản sắc dân tộc

4.4. Thể thơ tự do phóng khoáng