Get Started. It's Free
or sign up with your email address
công dân by Mind Map: công dân

1. tôn sư trọng đạo

1.1. là tôn trọng kính yêu

1.2. coi trọng những điều thầy cô đã dạy

1.3. coi trọng và làm theo đạo lý mà thầy cô đã dạy cho mình

1.4. và biết ơn đối với những người làm thầy cô giáo ở mọi lúc mọi nơi

2. cách học giỏi nhất có thể