Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ELS ESPORTS by Mind Map: ELS ESPORTS

1. Esport: No es poden canviar les normes Joc: es poden canviar les normes

2. Els esports col·lectius

2.1. Esports de cooperació

2.1.1. Sempre contra un rival (actuació d'un equip)

2.1.1.1. Curses

2.2. Esports de cooperació-oposició

2.2.1. El grup coopera conjuntament i al'hora s'oposa

2.2.1.1. Companys i Adversaris

2.2.1.1.1. Defensa

2.2.1.1.2. Atac

3. Esports individuals

3.1. Persona que realitza moviments motrius tota sola en un espai.

3.1.1. Individuals sense oposició

3.1.1.1. Esportista actua en solitari

3.1.1.1.1. Esports cíclics

3.1.1.1.2. Curses

3.1.2. Individuals amb oposició

3.1.2.1. Esportista actua directament contra un adversari

3.1.2.1.1. Esports de raqueta

3.1.2.1.2. Esports de combat

4. Organització competicions esportives

4.1. Eliminatòria directa

4.1.1. Sorteig per assignar nº d'ordre en la competició i aparellaments.

4.1.2. Qui guanya passa a la següent ronda i qui perd se'n va. Sistema caps de sèrie

4.2. Lligues

4.2.1. Tots contra tots

5. Elements bàsics

5.1. El reglament

5.1.1. Instal·lacions i ús de l'espai (UNIVERSAL)

5.1.1.1. Estableix

5.1.1.1.1. Forma, dimensions , ús de cada una de les zones,delimitades per línies, Aparells utilitzats

5.1.2. Participants

5.1.2.1. Determina estructura bàsica

5.1.2.1.1. Esport individual: 1 participant Esport col·lectiu: nº fix de participants

5.1.3. Regles del joc

5.1.3.1. Estableixen objectu joc i forma en que es pot assolir

5.1.4. Sistema de puntuació

5.1.4.1. Codi de puntuació

5.1.4.1.1. a les accions dels participants

5.1.4.2. Registre dels resultats

5.1.4.2.1. gols, cistelles... o marca de T o Distància obtinguda

5.1.5. Jutges o àrbitres

5.1.5.1. compliment reglament, sancionen faltes, atorgen puntuació de l'execució

5.2. Aspectes tècnics

5.2.1. Tècnica

5.2.1.1. Moviments pròpis d'un esport

5.2.1.1.1. Condicionada per

5.2.1.1.2. Requereix un gran aprenentage i entrenament constant. Condicionada per eficàcia i economia energètica.

5.3. Aspectes tàctics i estratègics

5.3.1. Estratègia

5.3.1.1. Pensament previ a la competició

5.3.1.1.1. primordial en e. col·lectius però tb en e. individuals

5.3.2. Tàctica

5.3.2.1. Posada en pràctica de l'estratègia

5.3.2.1.1. E col·lectius: concretada en sistemes de joc o tàctics E individuals: aplicació de la tècnica adequada en cada moment

5.4. Comunicació en els esports

5.4.1. Comunicació

5.4.1.1. Contracomunicació Motriu

5.4.1.1.1. Enganyar a l'altre jugador.

5.4.1.2. Comunicació Motriu

5.4.1.2.1. Facilitar cooperació entre companys

5.5. Condició física

5.5.1. Bona forma física

5.5.2. Eficàcia gestos tècnics

5.6. Factor psicològic

5.6.1. Capacitat concentració i relaxació