Get Started. It's Free
or sign up with your email address
bibelen by Mind Map: bibelen

1. Nye Testermente

1.1. Gamle Testermente

1.1.1. Adam og Eva

1.1.2. gud skabte verdnen

1.1.3. Noas ark

1.1.4. Jonas i hvalen

1.1.5. Kain og Abel

1.2. Jesus fødsel

1.3. 12 desible

1.4. Jesus korsfestes

1.5. juleevangelet

1.6. Jesus blev korsfestet påske

1.7. Elisabeth og Zakarieas

2. Jesus

2.1. Guds Søn

2.2. født 24 December år 0

2.3. født i Betlehem

2.4. Jesus velsinelse