Педагогічна інноватика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогічна інноватика by Mind Map: Педагогічна інноватика

1. Змістовий модуль "Лідерство та інновації в освіті"

1.1. Модуль 1. Теорія інновацій та інноваційних процесів у вищій освіті

1.1.1. Розділ 1. Педагогічна інноватика та інноваційні процеси у вищій освіті

1.1.2. Розділ 2. Лідерство в інноваційній діяльності викладача

1.2. Модуль 2. Інновації в освітньому процесі ЗВО

1.2.1. Розділ 3. Інновації в організації освітнього процесу

1.2.2. Розділ 4. Інтерактивні технології навчання

2. Змістовий модуль "ІКТ в освіті"

2.1. Модуль 3. Теоретичні основи інформатизації освіти та використання ІКТ в освітньому процесі ЗВО

2.1.1. Розділ 5. Роль і місце ІКТ в реалізації сучасної освітньої парадигми. Особливості педагогічної науки в умовах інформатизації освіти

2.1.2. Розділ 6. Рішення дидактичних задач за допомогою ІКТ

2.2. Модуль 4. Методика застосування ІКТ в освітньому процесі ЗВО

2.2.1. Розділ 7. Інформаційно-комунікаційні засоби і методи навчання та організації освітнього процесу у ЗВО

2.2.2. Розділ 8. Методика використання ІКТ у практиці викладача-предметника

3. Інтегрований залік