Група №2 - Насильство в сім'ї - Дорожня карта для Постраждалої особи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Група №2 - Насильство в сім'ї - Дорожня карта для Постраждалої особи by Mind Map: Група №2 - Насильство в сім'ї  - Дорожня карта для Постраждалої особи

1. Жіночий притулок( Німеччина)

2. соціальне підприємництво ``Горіховий дім``

3. Центр соціальних служб для сім'ї та молоді (в регіоні свого проживання) або Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 100.

4. У разі якщо постраждалою особою є дитина, будь-які дії, що вчиняються щодо неї, базуються на принципах, визначених Конвенцією ООН про права дитини, Конвенцією Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, Європейською конвенцією про здійснення прав дітей та законодавчими актами України у сфері захисту прав дитини.

5. до 680 гривень штрафу і адмінінстративний арешт до 15 діб

5.1. Таке-собі покарання

6. Послуги для постраждалих

6.1. Кабінети медичної допомоги

6.2. Консультації психологічні, інформаційні, з питань соціального супроводу по телефону

6.3. центр соціально-психологічної допомоги

6.3.1. забезпечує зазначених осіб харчуванням відповідно до нормативів

6.3.2. притулок особам у разі відсутності у цих осіб засобів до існування

6.3.3. проводить оцінку потреб зазначених осіб, складає разом з ними індивідуальні плани заходів щодо усунення складних життєвих обставин з установленням строків виконання

6.3.4. надає таким особам психологічну допомогу, сприяє проведенню аналізу життєвих ситуацій, проводить роботу з корекції сімейних стосунків;

6.3.5. сприяє отриманню вказаними особами безоплатної правової допомоги, реєстрації місця проживання (перебування), отриманню (відновленню) житла, працевлаштуванню, навчанню тощо;

6.3.6. у разі потреби вживає заходів щодо надання зазначеним особам екстреної медичної допомоги

7. Програми для жертв насильства

7.1. Комплексна Програма корекційно-реабілітаційної роботи з дівчатами (14-18 років) та жінками, які пережили насильство або належать до групи ризику

7.2. Комплексна Програма корекційної роботи з чоловіками, які вчиняють насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення

8. Чи система покарання кривдника є для жертви вигідною

9. Куди звертатися жертві домашнього насильства?

9.1. Що робити і куди звертатися якщо ви стали жертвою домашнього насильства? В екстреній ситуації дзвонити в поліцію; Звернутися до мобільних бригад психологічної допомоги 0-800-500-335; Звернутися в організацію з протидії насильства в сім'ї (Ла Страда) – 116 123; За необхідності - звернутися за медичною допомогою; Пройти лікування, яке відбувається лише за згодою пацієнта або його законного представника.

9.2. служба з протидії домашньому насильству "Поліна". Це поліцейські групи, які пройшли спеціальну підготовку і виїжджають на виклики, пов'язані з домашнім насильством.

9.3. Кампанія MeToo

9.4. Центр матері та дитини

10. Хто жертва?

10.1. Всі члени сім'ї можуть стати жертвами насилля: чоловік, дружина, діти, тощо.

11. Права жертви

11.1. Всі права жертви насилля закріплені в Законі «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

11.1.1. До інших органів та установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, належать:

11.1.1.1. служби у справах дітей;

11.1.1.2. уповноважені підрозділи органів Національної поліції України;

11.1.1.3. органи управління освітою, навчальні заклади, установи та організації системи освіти;

11.1.1.4. органи охорони здоров’я, установи та заклади охорони здоров’я;

11.1.1.5. центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

11.1.1.6. суди;

11.1.1.7. прокуратура;

11.1.1.8. уповноважені органи з питань пробації.

11.1.2. Спеціально уповноваженими органами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству є:

11.1.2.1. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

11.1.2.2. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

11.1.2.3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, у тому числі їх структурні підрозділи, до повноважень яких належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

11.1.2.4. сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради, їх виконавчі органи, до повноважень яких належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.