Dabas resursu iedalījums

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dabas resursu iedalījums by Mind Map: Dabas resursu iedalījums

1. Pēc izcelsmes

1.1. Bioloģiskie resursi

1.1.1. Augs

1.1.2. Dzīvnieki

1.2. Zemes dzīļu resursi

1.2.1. Smilts

1.2.2. Māls

1.2.3. Dolomīts

1.2.4. Kaļķakmens

1.2.5. Ģipšakmens

1.2.6. Nafta

1.2.7. Gāze

1.2.8. Ogles

1.2.9. Rūdas

1.3. Hidrosfēras resursi

1.3.1. Ūdens

1.4. Atmosfēras resursi

1.4.1. Vējš

1.4.2. Klimats

2. Pēc nodrošinājuma nozīmīguma un izmantojamības pakāpes

2.1. Neizsmeļamie resursi

2.1.1. Saules enerģija

2.1.2. Vēja enerģija

2.1.3. Plūdmaiņu enerģija

2.1.4. Ģeotermālā enerģija

2.1.5. Viļņu un ūdens plūsmas enerģija

2.2. Izsmeļamie atjaunojamie resursi

2.2.1. Bioloģiskie resursi (mežs)

2.2.2. Augsne

2.2.3. Kūdra

2.3. Izmeļamie neatjaunojamie resursi

2.3.1. Derīgie izrakteņi (nafta, ogles, metālu rūdas)

3. Pēc izmantošanas

3.1. Enerģētiskie resursi

3.1.1. Ūdens

3.1.2. Vējš

3.1.3. Kūdra

3.1.4. Nafta

3.1.5. Saules enerģija

3.1.6. Akmeņogles

3.2. Rūpniecības izejvielu resursi

3.2.1. Koksne

3.2.2. Dolomīts

3.2.3. Kaļķakmens

3.2.4. Ģipšakmens

3.2.5. Kūdra

3.2.6. Smilts

3.2.7. Māls

3.3. Tūrisma un rekreācijas resursi

3.3.1. Ūdens

3.3.2. Ainava

3.3.3. Dabas objekti

3.4. Lauksaimniecības resursi

3.4.1. Augsne

3.4.2. Ūdens

3.4.3. Klimats

3.5. Zivsaimniecības resursi

3.5.1. Ūdens

3.5.2. Zivis

3.5.3. Ūdensdzīvnieki

3.6. Mežsaimniecības resursi

3.6.1. Mežs

4. jbj