Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RAČUNALA by Mind Map: RAČUNALA

1. HARDVER

1.1. Svi fizički dijelovi računala

1.2. Osnovni dijelovi računačala

1.2.1. Kučište

1.2.2. Miš

1.2.3. Tipkovnica

1.2.4. Monitor

1.3. Dodatni dijelovi računala

1.3.1. Zvučnici

1.3.2. Slušalice

1.3.3. Mikorofon

1.3.4. Printer

1.3.5. Skener

1.3.6. Web kamera

2. SOFTVER

2.1. Pokreče računalo

2.2. Govori mu šta da radi

2.3. Osnovni programi

2.3.1. Windows

2.3.2. Mac OS

2.3.3. Linux

2.4. Dodatni dijelovi

2.4.1. ECXEL

2.4.2. Google

2.4.3. CCleaner

3. GLAVNI DIJELOVI RAČUNALA

3.1. Središnja jedinica za obradu podataka

3.1.1. ULOGA: Obrada podataka

3.1.2. SASTOJI SE OD: Procesora, registra, aritmetičko-logične jedinice

3.2. Memorija

3.2.1. ULOGA: Pohrana podataka

3.2.2. SASTOJI SE OD: Kapaciteta, ROM, RAM, radna memorija

3.3. Ulazno-izlazni sklopovi

3.3.1. ULOGA: Omogućuje komunikaciju računala s okolinom

3.3.2. SASTOJI SE OD: tipkovnica, miš, pisač, itd...