Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam by Mind Map: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1. Giới thiệu doanh nghiệp

1.1. Tên giao dịch quốc tế: Bank for Investment and Development of Vietnam.

1.2. Tên gọi tắt: BIDV.

1.3. Là ngân hàng thương mại nhà nước với quy mô hoạt động đứng thứ tư cả nước .

2. Lĩnh vực kinh doanh

2.1. Ngân hàng

2.2. Bảo hiểm

2.3. Chứng khoán

2.4. Đầu tư tài chính

3. Cảm nhận về môi trường làm việc

3.1. Cơ sở vật chất khang trang, công nghệ hiện đại.

3.2. Được trang bị đầy đủ thiết bị theo tiêu chuẩn một ngân hàng thương mại hiện đại.

3.3. Có khu vực dành riêng cho khách hàng tự phục vụ.

4. Về thái độ, tác phong

4.1. Nhân viên thân thiện và chuyên nghiệp.

4.2. Thủ tục ở BIDV khá nhanh chóng và đơn giản.

4.3. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng, dịch vụ tiện ích nhận nhiều sự hài lòng từ khách hàng.

5. Nhiệm vụ

5.1. Kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tín dụng,...

5.2. Góp phần phục vụ chính sách tiền tệ quốc gia.

5.3. Hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế Đất Nước.