Mô hình thời trang nhanh

Chủ đề 6 - SCM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mô hình thời trang nhanh by Mind Map: Mô hình thời trang nhanh

1. Mô tả

1.1. Xu hướng

1.2. Giá rẻ

1.3. Thời gian ngắn

1.4. Cảm hứng từ

1.4.1. sàn runway

1.4.2. phong cách celeb...

2. Áp dụng

2.1. Zara

2.2. H&M

2.3. Mango...

3. Yếu tố thành công

3.1. Đề cao tính sáng tạo

3.2. Dòng chảy thông tin từ khách hàng-store-công ty luôn cập nhật

3.3. Hệ thống JIT trong sản xuất

3.4. Thay đổi cách bố trí ở các cửa hàng thường xuyên

4. Chiến lược chuỗi cung ứng

4.1. Thiết kế

4.1.1. hàng trăm nhà thiết kế, đỗi ngũ thiết kế riêng...

4.1.2. Hàng ngàn sản phẩm/năm

4.2. Sản xuất

4.2.1. Zara

4.2.1.1. 60% in house, 40% Outsourced

4.2.2. H&M

4.2.2.1. Outsourced

4.2.3. Mango

4.2.3.1. Outsourced

4.3. Dòng thông tin

4.3.1. Ứng dụng hệ thồng ERP

4.3.2. Trao đổi giữa stores - headquater liên tục

4.3.2.1. Cập nhật xu hướng

4.3.2.2. vẩn chuyển đúng hàng hóa

4.3.2.3. giảm hàng tồn kho

4.4. Vòng quay hàng tồn kho nhanh

4.4.1. Zara

4.4.1.1. > 4 tuần

4.4.2. H&M

4.4.2.1. 56 ngày

4.4.3. Mango

4.4.3.1. 56 ngày

4.5. Liên kết dọc

4.5.1. JIT trong sản xuất

5. Ưu/nhược điểm

5.1. Ưu điểm

5.1.1. Gá tiền phù hợp với mọi tầng lớp

5.1.2. Mẫu mã đẹp đa dạng, bắt kịp xu hướng

5.2. Nhược điểm

5.2.1. Rác thải từ quần áo nhiều

5.2.2. Ô nhiễm môi trường

5.2.3. Bóc lột sức lao động

5.2.4. Lãng phí