Hrvatski narodni preporod

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hrvatski narodni preporod by Mind Map: Hrvatski narodni preporod

1. Vatroslav Lisicski

1.1. Skladao prvu hrvatsku operu (Ljubav i zloba)

1.1.1. https://images.app.goo.gl/tg2w4BqQRp93wmxw7

2. Ivan Kukuljević Sakcinski

2.1. Napisao prvu kazališnu predstavu na hrvatskom jeziku

2.1.1. https://images.app.goo.gl/tihH1tW16Ma6P4Yg9

3. Ljudevit Gaj

3.1. Uveo slova sa kvaćicama i izbacio slova sa prijeglasima

3.1.1. https://images.app.goo.gl/WeXae3ytG9D4gQRk8

4. Početak

4.1. 1835.g

5. Pravi naziv za Hrvatski narodni prepordo

5.1. lirski pokret

6. Banska Hrvatska

6.1. Protivnici hrvatsko-ugarska

7. Istra i dalmacija

7.1. Miho Klaić i Mihovil Pavlinović

7.1.1. Buđenje nacionalnosti u Dalmaciji

7.1.1.1. autonomaši

7.2. Juraj Dobrila

7.2.1. Buđenje nacionalnosti u Istri

8. Budnice

8.1. U boj, u boj!

8.1.1. Nikola Šubic Zrinski - U Boj, u boj!

8.2. Još Hrvatska ni propala

8.2.1. Još Hrvatska ni propala

9. Ciljevi

9.1. Ujedinjenje hrvatske