Gospodarka obiegu zamkniętego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gospodarka obiegu zamkniętego by Mind Map: Gospodarka obiegu zamkniętego

1. zachowania konsumenta

1.1. wspólne użytkowanie

1.2. konserwacja - wydłużanie żywotności

1.3. ponowne użycie

1.4. odświeżanie / regeneracja

1.5. recykling

1.5.1. segregacja

1.5.2. rozdrabnianie

1.5.3. mycie

1.5.4. wytaczanie

1.5.5. magazynowanie i zabezpieczenie

1.6. zmniejszenie użycia

1.6.1. papieru

1.6.2. plastiku

1.6.3. szkła

1.6.4. nieodnawialnych źródeł energii

2. możliwości

2.1. ekonomiczne

2.1.1. wzrost gospodarczy

2.1.2. oszczędności materiałowe brutto

2.1.3. potencjał tworzenia miejsc pracy

2.1.4. innowacje

2.2. dla środowiska i systemu

2.2.1. zmniejszona emisja CO2

2.2.2. zmniejszona konsumpcja materiałów pierwotnych

2.2.3. większa produktywność ziemi i lepsze gleby

2.3. dla biznesu

2.3.1. nowe sposoby na zysk

2.3.2. większe bezpieczeństwo dostaw

2.3.3. zwiększony popyt na usługi biznesowe

2.3.4. większa lojalność konsumencka

2.4. dla obywateli

2.4.1. wyższy dochód rozporządzalny

2.4.2. większa użyteczność

3. czynniki sprzyjające

3.1. edukacja

3.2. finansowanie

3.3. platformy współpracy

3.4. innowacyjna struktura gospodarcza

4. źródła kreacji wartości

4.1. siła obiegu wewnętrznego

4.2. siła wydłużonego obiegu

4.3. siła użycia kaskadowego

4.4. siła czystych materiałów wejściowych

5. czynniki zmiany

5.1. straty ekonomiczne i strukturalne

5.2. ryzyko cenowe

5.3. ryzyko niedoboru dostaw

5.4. degradacja systemów naturalnych

5.5. tendencje w prawodawstwie

5.6. ekspansja alternatywnych modeli biznesowych

5.7. urbanizacja

6. cykle

6.1. techniczny

6.1.1. zarządzanie zapasami materiałów nieodnawialnych

6.2. biologiczny

6.2.1. materiały nieodnawialne

7. jakościowy wpływ wdrożenia

7.1. na zatrudnienie

7.1.1. podstawa

7.1.1.1. obecne zatrudnienie w UE

7.1.2. efekty bezpośrednie

7.1.2.1. sektory odpadów i recyklingu

7.1.2.2. sektory surowców

7.1.2.3. sektor produkcji

7.1.3. efekty pośrednie

7.1.3.1. produkcja

7.1.3.2. sektor surowców

7.1.4. efekty wzbudzone

7.1.4.1. zwiększona konsumpcja we wszystkich sektorach

7.1.4.2. "efekt ekoinnowacji"

7.1.5. wizja gospodarki o obiegu zamkniętym

7.1.5.1. potencjalne nowe możliwości zatrudnienia w UE

8. etapy cyklu życia

8.1. projektowanie/ udoskonalanie wyrobu lub technologii produkcji

8.2. pozyskiwanie surowców

8.3. dostawa części

8.4. produkcja

8.5. dystrybucja

8.6. konsumpcja/ użytkowanie

8.7. unieszkodliwianie

9. filary gospodarki

9.1. państwo

9.2. przedsiębiorstwa

9.3. społeczeństwo

10. partnerzy strategiczni w Polsce

10.1. CCC

10.2. IKEA

10.3. Retail Polska

10.4. Kompania Piwowarska

10.5. Leroy Merlin

10.6. L’Oréal Polska

10.7. Lyreco Polska

10.8. Stena Recycling

10.9. VELUX Polska

10.10. VIVE Textile Recycling

11. cele na 2030

11.1. recykling 65% odpadów komunalnych

11.2. ograniczenie składowanych odpadów do 10%

11.3. objęcie recyklingiem 75% odpadów opakowaniowych

12. przykłady dobrych praktyk europejskich

12.1. Capannori (Włochy)

12.1.1. zbiórka „od drzwi do drzwi”

12.1.2. taryfa odpadowa „płać za tyle ile wyrzucasz”

12.1.3. publiczne stołówki wyposażone w kompostowniki

12.1.4. darmowe pojemniki na kompost,

12.2. Argentona (Hiszpania)

12.2.1. system zachęt do kompostowania

12.2.2. selektywna zbiórka: pieluch jednorazowych oraz odpadów organicznych

12.2.3. możliwość oddania odpadów wielkogabarytowych oraz toksycznych

12.2.4. pojemniki na tekstylia

12.3. Lublana (Słowenia)

12.3.1. zbiórka odpadów biodegradowalnych

12.3.2. zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów

12.3.3. otwarcie centrum ponownego użytku

12.4. Gipuzkoa (Hiszpania)

12.4.1. budowa Ekocentrów

12.4.2. współpraca z Bankiem Żywności

12.4.3. kampanie edukacyjne

13. Przykłady inicjatyw sprzyjających GOZ

13.1. Repair Cafe – Punkty naprawcze

13.2. Sklepy bezopakowaniowe

13.3. Banki Żywności

13.4. Sklepy z przedmiotami używanymi

13.5. System kaucyjny