Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cookery by Mind Map: Cookery

1. Основні

1.1. Пробне навчання

1.2. Дослідне навчання

1.3. Критичний аналіз літературних джерел

1.3.1. Якісний

1.3.2. Кількісний

1.4. Вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів

1.5. Наукове спостереження

1.5.1. Об’єктивне - самоспостереження

1.5.2. Природне - лабораторне

1.5.3. Індивідуальне - колективне

1.5.4. Випадкове - навмисне

1.5.5. Систематичне - несистематичне

1.5.6. Повне - неповне

1.5.7. Суцільне - вибіркове

1.5.8. Констатуюче - оцінююче

1.5.9. Стандартизоване - нестандартизоване

1.5.10. Відкрите - приховане

1.5.11. Включене - невключене

1.5.12. Пряме - непряме

1.5.13. Спровоковане - неспровоковане

1.6. Експеримент

1.6.1. за значущістю дослідження

1.6.1.1. розвідувальний експеримент

1.6.1.2. базовий експеримент

1.6.2. за умовами проведення

1.6.2.1. природний експеримент

1.6.2.2. лабора­торний експеримент

1.6.3. за складністю організації

1.6.3.1. односерійний та багато­серійний

1.6.3.2. однофакторний та багатофакторний

1.6.3.3. прямий і перехресний

2. Допоміжні

2.1. Метод моделювання

2.2. Метод інтерв'ю, дослідна бесіда

2.3. Анкетування

2.4. Тестування

2.4.1. Хронометрування

2.5. Математична статистика

2.6. Експертна оцінка

2.7. Соціометрія

2.8. Педагогічний консиліум