Topik 5 : Konsep Asas Fiqh Kekeluargaan Islam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Topik 5 : Konsep Asas Fiqh Kekeluargaan Islam by Mind Map: Topik 5 : Konsep Asas Fiqh Kekeluargaan Islam

1. 5.4.8 Tanggungjawab ahli keluarga Tanggungjawab suami i) Memberi mahar ii) Memberi nafkah iii) Memberi layanan yang baik dan saling menghormati iv) Memberi pendidikan Tanggungjawab Isteri i) Taat pada suami ii) Menjaga harta suami dan menjaga maruah diri Tanggungjawab bersama i) Memberi kasih sayang ii) Menjaga amanah iii) Mewujudkan pergaulan yang baik iv) Melaksanakan hubungan kelamin Tanggungjawab anak i) Menjaga maruah keluarga ii) Taat perintah ibu bapa iii) Berbakti kepada ibu bapa

2. Sistem kekeluargaan Islam adalah satu panduan yang digariskan oleh Islam untuk membentuk keluarga bahagia.

3. 5.3.2 Meminang -Menyatakan hasrat untuk berkahwin daripada seorang lelaki kepada perempuan atau sebaliknya. -Haram meminang atas pinangan orang lain kecuali ; i)Mendapat persetujuan pinangan asal ii)Telah putus tunang

4. 5.5.5 Hikmah poligami i) Mengangkat martabat kaum wanita ii) Menyelamatkan lelaki daripada bertukar ganti wanita dan pasangan dengan bebas iii) Melindungi kaum lelaki daripada perbuatan keji

4.1. 5.5.1 Pengertian poligami Apabila seorang lelaki menikah dengan lebih dari seorang isteri, tetapi tidak lebih dari 4 orang

5. 5.1 Pendahuluan

6. 5.2 Keluarga Menurut Islam

6.1. 5.2.1 Keluarga sebagai asas masyarakat. -Keluarga adalah unit terkecil pembentukan masyarakat. -Keluarga berperanan membentuk peribadi individu yang baik. -Lahir masyarakat yang berdisiplin,cemerlang dan diredhai Allah SWT.

7. 5.3 Peringkat Pembentukan Keluarga

7.1. 5.3.1 Memilih Pasangan i) Beragama dan berahlak mulia ii) Pengasih dan penyayang iii) Bukan perempuan yang haram dikahwini iv) Keturunan mulia,keagamaan,ahlak, kesihatan v) Pasangan sekufu

7.2. 5.3.3 Menyediakan mas kahwin -Mas kahwin adalah pemberian wajib oleh suami kepada isteri. -Sebagai tanda persetujuan untuk hidup bersama. Mahar; i)mahar mithil ii)mahar muthamma

7.3. 5.3.4 Mengadakan Walimah -Sunat mengadakannya -Untuk mengumumkan kepada ahli keluarga atau masyarakat terdekat -Dapat mengembirakan pasangan -Haram membazir,menunjuk-nunjuk dan terdapat hiburan yang melalaikan yang ditegah syarak

8. 5.4 Pernikahan Menurut Islam

8.1. 5.4.1 Pengertian Nikah -Kahwin berasal dari perkataan Arab iaitu An-Nikah. -Bahasa : berhimpun,berkumpul,ikatan,perjanjian atau kontrak -Istilah : Suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara suami dan isteri.

8.2. 5.4.2 Pensyariatan Nikah -Allah SWT menggalakkan pernikahan bagi yang mencukupi syarat. -Nikah adalah sunnah Rasulullah SAW.

8.3. 5.4.3 Matlamat perkahwinan -Untuk mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga yang berkekalan. -Bagi mendapat keredhaan Allah SWT bertujuan untuk memelihara kehormatan diri dalam melaksanakan tuntutan agama.

8.4. 5.4.4 Kepentingan perkahwinan i) Membina keluarga bahagia ii) Mengurangkan masalah sosial iii) Menghindari penyakit iv) Meneruskan generasi bahagia v) Melahirkan masyarakat penyayang

8.5. 5.4.5 Hukum Nikah i) Harus - Hukum asal perkahwinan ii) Sunat - Bagi seseorang yang berkemampuan serta berkeinginan untuk kahwin iii) Wajib - Bagi seseorang yang mampu dan bimbang atau yakin akan terjerumus melakukan zina iv) Makruh - Bagi seseorang yang tidak berkeinginan untuk berkahwin disebabkan penyakit atau tua v) Haram - Seseorang yang tidak berkemampuan zahir dan batin serta bimbang akan menzalimi pasangan

8.6. 5.4.6 Rukun Nikah i) Calon suami - pengantin lelaki ii) Calon isteri - pengantin perempuan iii) Wali iv) Dua orang saksi v) Sighah (lafaz ijab dan qabul)

8.7. 5.4.7 Hikmah Perkahwinan i) Memenuhi tuntutan agama ii) Melahirkan keturunan yang sah iii) Menyalurkan naluri seks iv) Mengikut sunnah para Rasul v) Memelihara kehormatan diri vi) Berkasih sayang

9. 5.5 Poligami

9.1. 5.5.3 Syarat keharusan berpoligami i) Melakukan keadilan kepada isteri ii) Tidak melakukan kezaliman terhadap isteri iii) Berkemampuan untuk berpoligami iv) Mampu menunaikan kewajipan dalam perkahwinan

9.2. 5.5.2 Hukum poligami i) Sunat - Apabila seorang lelaki memerlukan isteri yang lain disebabkan isteri pertama sakit atau mandul. ii) Haram - Sekiranya suami yakin tidak boleh berlaku adil kerana kefakiran dan kelemahannya. iii) Makruh - Sekiranya poligami dilakukan tanpa sebarang keperluan serta berkemungkinan untuk tidak dapat berlaku adil

9.3. 5.5.4 Syarat-syarat poligami i) jumlah maksimum yang dibolehkan ii) Berlaku adil terhadap isteri-isteri iii) Berkemampuan untuk memberi nafkah