Қоғамдағы білім рөлі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Қоғамдағы білім рөлі by Mind Map: Қоғамдағы білім рөлі

1. Переспектикалары

1.1. Функционализм

1.2. Марксизм

1.3. Жаңа құқық және неолибереализм

1.4. Постмодернизм

1.5. Интеракционизм

2. Мәселелері

2.1. ҚҰНДЫЛЫҚ

2.2. ЖАҺАНДАНУ

2.3. ЖҰМЫС

2.3.1. КӘСІПҚОЙЛЫҚ