Chương 7: Qui trình sản xuất

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 7: Qui trình sản xuất by Mind Map: Chương 7: Qui trình sản xuất

1. SX hàng hóa hữu hình

1.1. 1. Tìm nguồn cung các bộ phận

1.2. 2. Làm ra sản phẩm

1.3. 3. Phân phối

2. Các qui trình SX

2.1. SX để tồn trữ

2.1.1. Sản xuất tinh gọn

2.2. Lắp ráp theo đơn đặt hàng

2.3. Làm theo đơn đặt hàng

2.4. Thiết kế theo đơn đặt hàng

3. Tổ chức quy trình SX

3.1. Thiết kế hệ thống SX

3.1.1. 1. Bố trí dự án

3.1.1.1. Sản phẩm ở vị trí cố định, những thứ khác được đưa đến vị trí sản phẩm

3.1.2. 2. Bố cục Trung tâm công việc

3.1.2.1. Thiết bị cùng loại và chức năng nhóm lại với nhau

3.1.3. 3. Khu sản xuất

3.1.3.1. Một vùng chuyên biệt sx một nhóm các sản phẩm tương tự nhau

3.1.4. 4. Dây chuyền lắp ráp

3.1.4.1. Qui trình công việc sắp xếp theo các bước tiến triển của sản phẩm => Đạt tốc độ sx nhất định

3.1.5. 5. Qui trình liên tiếp

3.1.5.1. Qui trình liên tục chuyển đổi nguyên liệu ra thành phẩm

3.2. Phân tích hòa vốn

3.2.1. để lựa chọn quy trình hay thiết bị

4. Thiết kế dòng chảy qui trình SX

4.1. Mục tiêu: Hạn chế sự di chuyển, tồn trữ

4.2. Công cụ quản lý việc lên kế hoạch và thiết kế dòng chảy

4.2.1. Bản vẽ lắp ráp

4.2.2. Biểu đồ lắp ráp

4.2.3. Bảng hoạt động và hành trình

4.2.4. Biểu đồ dòng chảy quy trình