Orta Çocukluk Dönemi (6-12 yaş)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Orta Çocukluk Dönemi (6-12 yaş) by Mind Map: Orta Çocukluk Dönemi (6-12 yaş)

1. Fiziksel Gelişim

1.1. Görsel bilgiyi işleme

1.2. Kalıcı dişler

1.3. Kızlar erkeklere göre daha hızlı bir gelişim yaşarlar.

1.4. Orantısal değişimler gerçekleşir.

2. Ahlak Gelişimi

2.1. 2.Evre Saf Çıkarcı Eğilim (6-9yaş) -Göreceli, araçsal yargılar. -Karşılıklı iyilik.

2.2. İyiliğe ve kötülüğe aynı oranda karşılık verme.

3. Bilişsel Gelişim

3.1. Piaget -Somut İşlemler Dönemi (7-11 yaş) *tümevarımsal mantık kullanımı *korunumun kazanılması( madde korunumu, uzunluk korunumu, nitelik değişmezliği, alan korunumu, ağırlık korunumu, hacim korunumu) *odaktan uzaklaşma, tersine çevirilebilirlik. *sınıflama, sıralama, karışılaştırma(nesneler, maddeler...)

4. Motor Gelişim

4.1. Özelleşmiş Hareketler Dönemi -Geçiş Evresi (7-10 yaş) *sportif etkinliklere ilgi artar. -Uygulama Evresi (11-13 Yaş) *fiziksel kapasite ve sınırlılıklarının farkı.

4.2. ×Daha karmaşık aktiviteler (dans, yüzme, esneklik, tırmanma, denge, çeviklik, atiklik)

4.3. ×Küçük kasların kullanımında gelişme.

4.3.1. ×Tepki verme hızında artma.

4.4. Motor beceriler daha yumuşak ve koordine.

5. Sosyal ve Duygusal Gelişim

5.1. Psikososyal Gelişim Kuramı -Başarıya karşı aşağılık duygusu (6-12 yaş) Çalışkanlık, yeterlik, ustalık

5.2. Toplumsal yaşantının başlangıcı. -sosyalleşme artar. - anne, arkadaş, öğretmen yakın ilişkileri. - bağımsızlık.

5.3. -Empati -Duygularını dışa vurma -Duyguları anlama

5.4. *Yeterlilik duygusunun gelişimi *Benlik saygısı Zayıf ve güçlü yönlerinin nedenleri hakkında yorum yapma.

5.5. Psikoanalitik Kuram -Gizil (Latent) Dönem(6-12 yaş) *Dinlenme dönemi. *Somut etkinlikler ve beceriler.

5.6. Gurur, suçluluk, utanç -çevrelerinde kimse olmadığında bile yeni bir şey başardıklarında gurur, yanlış bir şey yaptıklarında utanç hissederler.