Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler by Mind Map: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

1. Zayıf Etkileşimler

1.1. Hidrojen Bağı

1.2. Van der Waals Bağları

1.2.1. Dipol-Dipol

1.2.1.1. Polar-polar

1.2.2. Dipol-İndüklenmiş Dipol

1.2.2.1. Polar-apolar

1.2.3. İyon-Dipol

1.2.3.1. İyon-polar

1.2.4. İyon-İndüklenmiş Dipol

1.2.4.1. İyon-apolar

1.2.5. İndüklenmiş Dipol-İndüklenmiş Dipol (London Kuvvetleri)

1.2.5.1. Apolar- apolar

2. Kuvvetli Etkileşimler

2.1. İyonik Bağ

2.1.1. Metal-ametal

2.2. Kovalent Bağ

2.2.1. Polar

2.2.1.1. Farklı ametaller

2.2.2. Apolar

2.2.2.1. Aynı ametaller

2.3. Metalik Bağ

2.3.1. Metal-metal

3. Kimyasal Bağ

4. Fiziksel Bağ