På Kanten af Byen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
På Kanten af Byen by Mind Map: På Kanten af Byen

1. Manglen på studieboliger/bo

2. Hærværk

3. For mange ghettoer

4. Ikke optimal transport desto længere ud man kommer fra byen

5. Tomme bygninger der står ubrugt

6. Ikke optimal områder til forsamling

7. Manglen på cykel stativer

8. Manglen på bil parkeringer

9. Huslejerne er alt for dyre i byen

10. Mangel på aktivitetsområder

11. Manglen på grønt liv i byen

12. Ikke noget af lave i udkanten

13. Grimme bygninger

14. Grim arkitektur

15. Ikke optimalt sted for familier med børn

16. For lidt byparker

17. Manglen på elevator inde boligejere for handicappede mennesker

18. Nedslidte butikker

19. Manglen på arbejde

20. Dårlige legepladser til børn

21. Offentlige institutioner er grimme og dårlige

22. Dårlige skoler

23. Dårlige uddannelse

24. For lille parker

25. Dårlige jobmuligheder

26. lange ventetider på boliger

27. Ikke nok grønt natur

28. Farveløse og smagsløst arkitektur og bygninger

29. Ikke nok steder at shopper