Коммуникация

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Коммуникация by Mind Map: Коммуникация

1. Мақсаттары

1.1. Хабарлылықтың негізін қалау;

1.2. Қажетті ақпаратттарды беру;

1.3. Жақын тарту сезімін ояту;

1.4. Имиджді бекіту;

1.5. Талдау-талғамды орнықтыру;

2. Қызметтері

2.1. Ақпараттық қызмет

2.1.1. адамдар арасында ақпарат алмасуды жүзеге асырады

2.2. Әлеуметтік қызмет

2.2.1. адамдар арасында өзара қарым-қатынасқа түсу қабілетін арттырады.

2.3. Экспрессивті қызмет

2.3.1. адамдардың ақпарат алмасу барысында бір бірінің эмоционалды көңіл-күйін түсінуін білдіреді.

2.4. Прагматикалық қызмет

2.4.1. коммуникацияға қатысушылардың іс-әрекеті мен өзін-өзі ұстау мінез-құлығы шектеледі.

2.5. Интерпретациялық қызмет

2.5.1. коммуникацияға бірге түскен адамды түсіну үшін қажет.

3. Мәні

3.1. Коммуникация – байланыс құралы (белгілі бір структура)

3.2. тілдесу, қатынасу құралы (адамдардың бір-бірімен өзара әрекеті мен ақпарат алмасуы)

3.3. ақпарат алмасу құралы (қоғамдық санаға әсер ету мақсатымен)

4. Даму тарихы

4.1. 1

4.1.1. 2

4.1.1.1. 3

4.1.1.1.1. 4

4.1.1.1.2. Баспа станогының жасалуы;

4.1.1.2. Жазу-сызуды үйрену;

4.1.2. Сөздің пайда болуы;

5. Типологиясы

5.1. Әлеуметтік коммуникация

5.1.1. қоғамда әлеуметтік маңызды бағалармен нақты жағдайлар, коммуникативті салалармен қарым-қатынас нормалары бекітілген адамдардың коммуникативті іс-әрекеттері.

5.2. Мәдениаралық коммуникация

5.2.1. мәдениаралық өзара ықпалдасу негізінде субъектілер (жеке тұлғалар, әлеуметтік топтар, қауымдастықтар, мәдениеттер, өркениеттер) арасындағы байланыстар негізінде пайда болған құндылықтармен және құндылықты ұстанымдармен өзара алмасу процесі.

5.3. Саяси коммуникация

5.3.1. [лат. communicatio - хабар] - саяси субъектілердің ақпарат алмасу мен тікелей қатынасының, ой-идеялармен, мәліметтермен бөлісу негізіндегі өзара қарым-қатынас үрдісі;

5.3.2. -жеке түлға ішіндегі саяси коммуникация; -жеке түлғалар арасындағы саяси коммуникация; -топ ішіндегі саяси коммуникация; -топ аралық саяси коммуникация; -бұқаралық саяси коммуникация.

5.4. Бұқаралық-ақпараттық коммуникация

5.4.1. Бұқаралық коммуникация саясаттың ажырамас бөлігі саналады. Қоғамның басқа да қызмет саласы сияқты саясат әр уақыт арнайы ақпараттық алмасу құралдарын, субъектілері арасында тұрақты түрде байланыс орнату мен қолдауды қажет етеді.

5.5. Интеграцияланған маркетингтік коммуникация

5.5.1. тұтынушыларға ықпал ету мақсатында тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге сұранысты қалып­тастыру мен ынталандыруға бағытталған шаралар жүйесі.

5.5.2. -жарнама; -өткізуді ынталандыру; -жеке (дербес) сату; -қоғаммен байланыс – паблик рилейшнз (PR).

5.6. Іскерлік коммуникация

5.6.1. қызмет саласында адамдар арасында байланысты дамытудың күрделі, көпжоспарлы үрдісі, яғни, бірлескен істе нақты нəтиже мен нақты мəселелерді шешетін іскерлік ақпарат мен тəжірибе алмасу үрдісі