Интернет технологиялардың негізгі түсініктері

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Интернет технологиялардың негізгі түсініктері by Mind Map: Интернет технологиялардың негізгі түсініктері

1. Интернет - әскери, үкіметтік, білім беретін, коммерциялык институттарды, сондайак жеке азаматтарды байланыстыратын, компьютерлік желілердің жиынтығын ұсынады.

2. Интернет желісінің сервері - ол интернеттің жоғары жылдамдыктағы торапқа косылған, компьютерде орнатылған бағдарламалык-аппараттык кешен.

2.1. Сервердің негізгі функциясы - клиенттік бағдарламалар, яғни браузерлер аркылы сұралатын, пайдаланушы компьютерде ақпаратты іздеу мен жіберу.

3. Хостинг - желіде үнемі орналасқан, сервердегі ақпаратты физикалық тарату үшін дискілік кеңістікті ұсыну бойынша қызмет.

3.1. хостингтің қызметіне пошталық хабарлар, мәліметтер қоры, DNS, файлдық қойма үшін орынды ұсыну, сондай-ақ сәйкес ссрверлердің қызметін қолдау кіреді.

4. Файлдарды жіберу протоколы – интернет арқылы деректерді жіберулуін басқарады.

5. Браузер ноутбукте, телефон мен басқа қүрылғыларда орналасқан және кұжатты оқитын, интернетте жұмыс істеуге арналған, сондай-ак серверге жүгінетін, HTML құралдарымен беттейтін, алынған ақпаратты түсіндіретін және құжаттың кұрамын көрсететін клиенттік бағдарламаны ұсынады.

5.1. НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ:

5.1.1. Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Google Chrome

6. Домендік атау- сайттың бірегей атауы, оны терген кезде пайдаланушы сайтқа жіберіледі.