Získávání kovů na principu redoxních reakcí

Zápis ve formě myšlenkové mapy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Získávání kovů na principu redoxních reakcí by Mind Map: Získávání kovů na principu redoxních reakcí

1. Úvod

1.1. Většina kovů se vyskytuje ve formě sloučenín

1.2. Tyto sloučeniny tovří minerály

1.3. Minerály, ze kterých můžeme získat kovy, se nazývají rudy

1.4. Metoda získávání kovů z rud: Vyredukování kovů z jejich oxidů

2. Výroba železa

2.1. Probíhá ve vysoké peci

2.1.1. Zavaží se surovinami

2.1.1.1. Železná ruda

2.1.1.2. Koks

2.1.1.3. Vápenec

2.1.2. Vysoká pec pracuje řadu let, nepřetržitě se plní surovinami

2.1.3. 1. Spalováním koksu se vyhřívá asi na 1700 až 2000 °C

2.1.4. 2. Ve vyšších vrstvách pece probíhá redukce oxidem uhelnatým

2.1.5. 3. Ve spodní části pece probíhá redukce uhlíkem

2.1.6. 4. Zhruba každé dvě hodiny se vypouští surové železo