TEORIES I TENDÈNCIES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEORIES I TENDÈNCIES by Mind Map: TEORIES I TENDÈNCIES

1. Escola o tendencia

1.1. 1. Gestalt

1.2. 2. Condustisme

1.3. 3. Psicoanalisi

1.4. 4. Humanista

1.5. 5. Cognitivisme

1.6. 6. PNL

1.7. 7. Constructivisme

1.8. 8. Sistèmic

2. Autors

2.1. 1. Köhler/Perls

2.2. 2. Pavlov/Skinner

2.3. 3. Freud/Jung

2.4. 4. Rogers/Mashow

2.5. 5. Beck/Bandura

2.6. 6. Bandler/Grinder

2.7. 7. Kelly/ Piaget

2.8. 8. Bateson/Hellinger

3. Tema o paraula clau

3.1. 1. Percepció

3.2. 2. Conducta

3.3. 3. Inconscient

3.4. 4. Persona

3.5. 5. Pensament

3.6. 6. Comunicació

3.7. 7. Realitat

3.8. 8. Família

4. Frase

4.1. 1. "El tot és mas que la suma de les parts".

4.2. 2. "Tans sols es pot analitzar la conducta observable".

4.3. 3. "L'inconscient regula la nostra conducta".

4.4. 4. "Ha de ajudar al desenvolupament el creixement de les persones".

4.5. 5. "El pensament regula la nostra conducta".

4.6. 6. "Les persones actuem d'accord ambitieux uns patrons mentals".

4.7. 7. "La realitat es una construcción de la persona".

4.8. 8. "La conducta de les persones s'explica per les seves relaciones de les persones i ambos les altres i l'entorn".