Get Started. It's Free
or sign up with your email address
reformáció by Mind Map: reformáció

1. Szervét Mihály

1.1. Szentháromság tagadók

2. Kálvin János

2.1. Genf

2.2. eleve elrendelés elve

2.3. Szent Ágoston tana

3. Ulrich Zwingli

3.1. Zürich

3.1.1. anabaptisták

3.2. verselés

3.3. fülbe gyónás

3.4. keresztény humanizmus

3.4.1. Erasmus

3.4.1.1. értelmiség

3.4.1.1.1. szembekerülnek Luther Mártonnal

3.4.2. tanult vallásosság

4. reformáció vége

4.1. 1555

4.2. vesztfáliai béke

4.3. Dorti zsinat

4.4. Tridenti zsinat

5. előzmények

5.1. reneszánsz

5.2. humanizmus

5.3. megváltozott elvárások

5.3.1. devotio moderna

5.4. Luther Márton

5.4.1. obszerváns Szent Ágoston szerzetes

5.4.1.1. Úrvacsora tana

5.4.1.2. papi jelenlét

5.4.1.3. latin mise

5.4.2. pietista hívő

5.4.3. diadalmas reformátor

5.4.4. felvilágosodás úttörője

5.4.4.1. könyvnyomtatás

5.4.4.1.1. demokratizálta a teológiát

5.5. problémák az egyházban

5.5.1. humanisták

5.5.1.1. műveltségbeli gondok

5.5.1.2. személyesebb teológia

5.5.2. hívek

5.5.2.1. üdvözülési kérdése

5.5.2.2. személyes példabeszéd

5.5.3. búcsúcédulák

5.5.3.1. egyház közvetítő szerepének megkérdőjelezése

5.5.3.1.1. sola scriptura

5.5.3.1.2. Exsurge Dominus

5.5.3.1.3. hitrendszer revíziója

5.5.4. egyházi, jogi és erkölcsi kifogások

5.5.5. pápák magaviselete

6. ellenreformáció

7. protestánsok

7.1. wormsi határozat ellen

7.2. császári hatalom gyengülés

7.2.1. augsburgi vallásbéke