Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар by Mind Map: Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар

1. Деректер

1.1. Мәліметтермен жұмыс

1.1.1. Жинақ

1.1.2. Сүзу

1.1.3. Ресми түрде ресімдеу

1.1.4. Сұрыптау

1.1.5. Мұрағаттау

1.1.5.1. Қысылған ысырап

1.1.5.2. Жоғалтусыз қысу

1.1.6. Қорғаныс

1.1.6.1. Ақпараттық қауіпсіздік құралдары

1.1.6.1.1. Техникалық

1.1.6.1.2. Бағдарламалық жасақтама

1.1.6.1.3. Ұйымдастырушылық

1.1.6.1.4. Аралас

1.1.7. Тасымалдау

1.1.8. Трансформация

2. АТ енгізу құралдары

2.1. CASE технологиясы

2.2. Әдістемелік

2.3. ақпарат

2.4. Математикалық

2.5. Техникалық және бағдарламалық қамтамасыз ету

3. Классификациясы

3.1. Өңделген ақпарат түрі бойынша

3.1.1. Сандық деректер

3.1.1.1. Электрондық кестелер, ДҚБЖ

3.1.2. Суреттер

3.1.2.1. Компьютерлік графикалық жүйелер

3.1.3. Мәтіндік деректер

3.1.3.1. Мәтіндік процессорлар

3.1.4. Нақты әлем объектілері

3.1.4.1. Мультимедиа

3.1.5. Білім

3.1.5.1. Эксперттық системалар

3.2. Пайдаланушы интерфейсінің түрлері бойынша

3.2.1. Жүйелік интерфейс

3.2.1.1. WIMP - интерфейс

3.2.1.2. SILK - интерфейс

3.2.2. Қолданба интерфейсі

3.3. Пайдаланушының тапсырмаларды орындауға қатысуы / қатыспауы

3.3.1. Топтама

3.3.1.1. Топтамалық өңдеу

3.3.2. Әңгімелесу

3.3.2.1. Диалогты өңдеу режимі

3.4. Бір-бірімен өзара әрекеттесу дәрежесі бойынша

3.4.1. БАҚ деңгейінде

3.4.2. Желі

3.4.3. Мәліметтерді өңдеу мен сақтаудың әртүрлі тұжырымдамаларын қолдану

3.5. Мәліметтерді өңдеу әдістері мен құралдары бойынша

3.5.1. Ғаламдық

3.5.2. Негізгі

3.5.3. Ерекше

4. Әр түрлі саладағы АКТ

4.1. Білім берудегі ақпараттық технологиялар

4.1.1. Оқу процесінде және басқаруда АКТ мен Интернетті қолдану

4.1.2. Қашықтықтан білім беру

4.2. Медицинадағы АКТ

4.2.1. Қашықтықтан білім беру

4.2.2. Медициналық ақпараттық жүйелер

4.3. Экономикадағы АКТ

4.3.1. Персонал мен компьютерлердің өзара әрекетін ұйымдастыру

4.3.2. Операциялық байланыс

4.4. Туризмдегі АКТ

4.4.1. Жұмысты автоматтандыру

4.5. АКТ дизайндағы

4.5.1. Жарнамалық ақпаратты өңдеу

4.5.2. Мультимедиялық өнімдер

4.6. Менеджменттегі АКТ

4.6.1. Желідегі басқару жүйелері

5. Негізгі АКТ

5.1. Мультимедиялық технология

5.2. Бухгалтерлік есеп жүйелері (БААЖ)

5.3. Жасанды интеллект технологиялары

5.4. Кеңселерді автоматтандыру

5.5. Геоақпараттық технологиялар

5.6. Ақпараттық қауіпсіздік технологиясы

6. АКТ-ның пайда болу және даму тарихы

6.1. Бастапқы кезеңдер

6.1.1. Сөйлеу

6.1.2. Хат

6.1.3. Типография

6.2. Ресми кезеңдер

6.2.1. Бастапқы кезең (1950-1960 жж.)

6.2.1.1. Адам мен компьютердің өзара әрекеттесуі машиналық тілдерге негізделген. Компьютер тек кәсіби мамандарға қол жетімді.

6.2.2. Екінші кезең (1960-1970 жж.)

6.2.2.1. Операциялық жүйелерді құру

6.2.3. Үшінші кезең (1970-1980 жж.)

6.2.3.1. Деректерді өңдеу тиімділігінің критерийін өзгерту, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу мен сүйемелдеу үшін адами ресурстар негізгі болды.

6.2.4. Төртінші кезең (1980-1990 жж.)

6.2.4.1. Білім базалары мен сараптамалық жүйелер жасалуда. Дербес компьютерлердің жалпы таралуы.