İçerik Yönetimi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İçerik Yönetimi by Mind Map: İçerik Yönetimi

1. Dijital içerik süreci

1.1. İnfluencer etkisi

1.2. influencer pazarlama

2. Mikro ölçekte hikayeleştirme

2.1. hikaye bileşenleri

2.2. kahraman tipleri

2.3. marka hikayesi

3. Hikayeleştirme

3.1. marka kişiliği

3.2. markanın altın döngüsü

3.3. tarihsel açıdan hikayeleştirme

4. İçerik ve hikaye tasarımı

4.1. müşteri için anlamlı markalar yaratmak

4.2. markaların maskot kullanımı

5. içerik yönetimi

5.1. içerik kavramı

5.2. içerik pazarlama

6. en başarılı içerik pazarlama örnekleri

6.1. videolar