PERTUBUHAN PEMBANGUNAN ORANG BUTA MALAYSIA (PPOBM)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERTUBUHAN PEMBANGUNAN ORANG BUTA MALAYSIA (PPOBM) by Mind Map: PERTUBUHAN PEMBANGUNAN ORANG BUTA MALAYSIA (PPOBM)

1. STUDIO 'JAMMING' MUZIK

2. WHO : >285 JUTA OKU PENGLIHATAN DI DUNIA

2.1. 50 RIBU ORANG DI MALAYSIA YANG TELAH MENDAFTAR DENGAN JKM (50%)

2.2. FAKTOR TIDAK MENDAFTAR : 1) KURANG KESEDARAN 2) MENGHARAPKAN BELAS IHSAN

3. MATLAMAT

3.1. MEWUJUDKAN KESEMPATAN SAKSAMA & PENYERTAAN SEPENUH OKU PENGLIHATAN DALAM SEGALA ASPEK MASYARAKAT

4. TUJUAN

4.1. MENYEDIAKAN SUMBER PERKHIDMATAN BAGI PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI OKU PENGLIHATAN DI MALAYSIA

4.1.1. MENINGKATKAN & MEMBANTU DALAM PENDIDIKAN SERTA PEMULIHAN OKU PENGLIHATAN

4.1.2. MELUASKAN PELUANG PEKERJAAN & MENGGALAKKAN KEUSAHAWANAN DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN

4.1.3. MEMUPUK KESEDARAN TANGGUNGJAWAB DIRI & SIKAP POSITIF

4.1.4. MEMBEKALKAN KEMUDAHAN, ALAT BANTUAN/BARANGAN KHAS

4.1.5. MENYEDIAKAN BAHAN BACAAN DALAM BRAILLE, AUDIO, TULISAN BESAR, DIGITAL ATAU BENTUK LAIN YANG BOLEH DIAKSES OLEH OKU PENGLIHATAN

5. PERKHIDMATAN

5.1. PENERBITAN BUKU BRAILLE

5.2. BENGKEL DAN LATIHAN

5.3. SUKAN DAN KEBAJIKAN