Gonda Zsuzsa: Az interaktív tábla alkalmazása az anyanyelvi órán

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gonda Zsuzsa: Az interaktív tábla alkalmazása az anyanyelvi órán by Mind Map: Gonda Zsuzsa: Az interaktív tábla alkalmazása az anyanyelvi órán

1. Paradigmaváltás az anyanyelv-pedagógiában

1.1. A megváltozott tanulási környezet tényezői

1.1.1. Az anyanyelvi nevelésben részt vevő pedagógusok

1.1.2. Az anyanyelvi nevelésben részt vevő tanulók

1.1.3. Az anyanyelvi nevelés dologi megtestesítői

1.1.4. Az anyanyelvi nevelés műszaki-technikai környezete

2. Az anyanyelvi és az IKT-kompetencia együttes fejlesztése

2.1. Az iskolával kapcsolatos elvárások

2.2. Az anyanyelvi és az IKT-kompetencia együttes fejlesztésének lehetőségei

3. Az interaktív tábla

3.1. Az interaktív tábla mint a számítógép megjelenítő eszköze

3.2. Az interaktív tábla mint motivációs eszköz

4. Az érvelés tanítása interaktív táblával

4.1. Magyar nyelvi óra az interaktív táblán