Kim jest zastępowy?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kim jest zastępowy? by Mind Map: Kim jest zastępowy?

1. Starszym bratem

1.1. Zastępowy pomaga i wspiera harcerzy w ich działaniach i inicjatywach co sprawia, że budują braterską relacje

2. Autorytetem

2.1. Zastępowy często imponuje harcezrom swoim zachowaniem, wiedzą czy umiejętnościami

3. Liderem

3.1. Zastępowy powinien rozdzielać zadania między członków zastępu, ale także brać udział w działaniach zastępu i im przewodzić