Henry Dunant

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Henry Dunant by Mind Map: Henry Dunant

1. 1859.JUN

1.1. Terperangkap dalam peperangan dalam perjalanan ke perniagaan

1.1.1. Pasukan Austria dan Perancis dan Itali berperang

1.1.2. Korban berat askar

1.1.3. Doktor tentera kekurangan bekalan

1.2. Henry Dunant Mendirikan hospital sementara di gereja.

1.2.1. Merawat tentera yang cedera

1.2.2. Penduduk di situ juga menolong

1.2.3. kesaksamaan layanan

2. 1862

2.1. Buku "A Memory of Solferino" ditulis oleh henry

2.1.1. Mencadangkan agar negara-negara harus menubuhkan organisasi penyelamat

2.1.2. organisasi tersebut haruslah berkecuali dan bebas

2.1.3. Memberi bantuan rawatan kepada mangsa yang cedera perang

2.1.4. pendapat ini mendapat banyak sokongan

3. 1863

3.1. Dia dan empat warganegara Switzerland yang lain menubuhkan ICRC

3.1.1. ICRC

3.1.1.1. 200 negara-negara menyertai

3.1.1.2. Pastikan tentera dan orang yang cedera mendapat rawatan tepat pada masanya

3.1.1.3. Melindungi keselamatan tawanan perang

3.1.1.4. memastikan keperluan asas orang awam mencukupi

4. 1864

4.1. Persidangan antarabangsa di Geneva

4.1.1. Geneva Conventions ditubuhkan

4.1.1.1. Memberi rawatan perubatan semasa perang

5. Persatuan Bulan Sabit

5.1. Apabila negara memerlukannya, ia akan membantu

5.2. Juga akan membantu orang awam

5.3. Empat perkhidmatan utama

5.3.1. Tindak balas bencana

5.3.2. Kesediaan menghadapi bencana

5.3.3. Menyebarkan nilai kemanusiaan

5.3.4. Menggalakkan kesihatan masyarakat dan pertolongan cemas

5.4. 1919

5.4.1. Persatuan Antarabangsa Bulan Hati Merah ditubuhkan

5.4.1.1. Bertanggungjawab untuk aktiviti antarabangsa