ĐẶT YẾU TỐ LỢI NHUẬN LÊN ĐẦU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐẶT YẾU TỐ LỢI NHUẬN LÊN ĐẦU by Mind Map: ĐẶT YẾU TỐ LỢI NHUẬN LÊN ĐẦU

1. Đối với công ty

1.1. Mất uy tín: Khi sự lừa đảo bị phơi bày thì danh tiếng công ty cũng dần bị phá hủy.

1.2. Công ty phá sản do không còn khách hàng, nhà đầu tư và công ty hợp tác

1.3. Vi phạm pháp luật: Các chiêu trò lừa đảo bị vạch trần

2. Đối với khách hàng

2.1. Bị trục lợi bởi

2.1.1. Bị qua mắt bởi những thủ đoạn, chính sách lừa đảo, hợp đồng giả, có thể mất khoản tiền lớn.

2.1.2. Đặt nhầm lòng tin bởi những cuộc tư vấn gian dối, những khoản tiền lãi lớn

2.1.3. Thông tin riêng tư của khách hàng bị lộ, bị mua bán

3. Đạo đức nghề nghiệp

3.1. ĐỊNH NGHĨA

3.1.1. Chuẩn mực về nhận thức và hành vi

3.1.2. Phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực

3.2. THUỘC TÍNH

3.2.1. Cẩn trọng

3.2.2. Liêm chính

3.2.3. Chủ động, sáng tạo

3.2.4. Chuyên cần, tận tâm

3.2.5. Ý thức bảo mật thông tin

3.3. GIÁ TRỊ

3.3.1. Xây dựng hình ảnh nhân viên thân thiện để tôn trọng khách hàng

3.3.2. Hiểu khách hàng

3.3.3. Được đặt ngang với lợi nhuận

3.3.4. Cuộc bình chọn uy tín trên thương trường