Комплексні сполуки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Комплексні сполуки by Mind Map: Комплексні сполуки

1. Будова

1.1. Внутрішня сфера

1.1.1. Центральний атом

1.1.2. Ліганди

1.2. Зовнішня сфера

1.2.1. Комплексоутворювач

2. Номенклатура

2.1. Комплексний аніон

2.1.1. Cl-– хлоро, CN- – ціано, NО3- – нітро , ОН- -гідроксо і т.д

2.1.2. Називають катіон зовнішньої сфери позначаючи їх грецькими числівниками: 2 – ди, 3 – три, 4 – тетра, 5 – пента, 6 – гекса, 7 – гепта, 8 – окта s

2.1.3. Якщо в сполуці присутні ліганди – нейтральні молекули, позначають і їх (NH3 – амін, H2O – акво).

2.2. комплексний катіон

2.2.1. Називають аніон, що утворює зовнішню координаційну сферу

2.2.2. Дають назву комплексному катіону: * називають електронегативні ліганди із закінченням на „о” * називають молекулярні ліганди із закінченням на „о” (якщо вони є)

2.2.3. Вказують кількість лігандів грецькими числівниками.

2.2.4. Називають центральний атом відповідно до української назви елемента в родовому відмінку

3. Класифікація

3.1. Одноядерні

3.2. Поліядерні

4. Види дисоціації

4.1. Первинна

4.2. Вторинна