Етапи магістерського дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Етапи магістерського дослідження by Mind Map: Етапи магістерського дослідження

1. Установча лекція з методики виконання магістрерської рооти, обрання керівника

2. Вибір і затвердження теми

3. Ознайомлення з науковими, інформаційними джерелами магістрерської роботи

4. Складання змісту та наукового апарату, затвердження керівником

5. Складання плану/графіку магістрерської роботи

6. Написання теоретичної частини, перевірка керівником

7. Написання практичної частина, проведення дослідження

8. Написання апробацій до роботи

9. Захист магістреської роботи

10. Перевірка на плагіат

11. Вичитування роботи науковим керівником