Загальні методи виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Загальні методи виховання by Mind Map: Загальні методи виховання

1. Характеристика методів

1.1. поняття

1.1.1. це сукупність засобів і прийомів впливу на особистість, спрямованих на досягнення певної мети виховання, виправлення, перевиховання

1.2. засоби

1.2.1. сукупність предметів матеріальної і духовної культури, які використовують у педагогічній роботі і види діяльності, які можуть впливати на особистість у певному напрямі

1.3. прийомами

1.3.1. це окремий метод кожного педагога, особистий вплив на вихованця, який пов'язаний також з певним завданням. (бесіда: темп мови, докірливий погляд, попередження.)

2. Класифікація методів

2.1. методи впливу на свідомість особистості

2.1.1. словесні методи

2.1.1.1. розповідь

2.1.1.2. пояснення

2.1.1.3. диспут

2.1.1.4. діалог

2.1.1.5. етична бесіда

2.1.2. метод прикладу

2.2. методи формування досвіду суспільної поведінки й діяльності

2.2.1. Педагогічна вимога

2.2.1.1. Вимога-довіра

2.2.1.2. Вимога-прохання

2.2.1.3. Вимога-схвалення.

2.2.1.4. Вимога-порада

2.2.1.5. Вимога-натяк

2.2.1.6. Вимога-недовіра

2.2.1.7. Вимога-осуд

2.2.2. Методи вправ і привчання

2.2.2.1. Вправляння

2.2.2.2. Привчання

2.2.2.3. Метод прогнозування

2.2.2.4. Виховуючі ситуації

2.2.2.5. Паралельна педагогічна дія

2.2.2.6. Осуд

2.2.2.7. Удавана байдужість.

2.2.3. Громадська думка

2.3. методи стимулювання та корекції

2.3.1. заохочення

2.3.2. покарання

2.3.3. стимулювання

2.3.4. корекція

2.4. методи самовиховання.

2.4.1. Самопізнання

2.4.2. Самоусвідомлення

2.4.3. Саморегуляція

3. Умови оптимального вибору методу виховання:

3.1. 1. Має органічно пов’язуватись з метою, яка стоїть перед школою чи суб’єктом виховання

3.2. 2. Має бути система методів, а не один або декілька універсальних

3.3. 3. Вибір методу диктується конкретними завданнями і змістом виховного заходу

3.4. 4. Залежить від конкретних умов, у яких здійснюється виховний вплив

3.5. 5. Враховуються індивідуальні і вікові особливості учнів

3.6. 6. Врахування динаміки, зрілості, організованості колективу