İlk Çocukluk Dönemi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İlk Çocukluk Dönemi by Mind Map: İlk Çocukluk Dönemi

1. Piaget'nin Bilişsel Gelişim Kuramı

1.1. İşlem Öncesi Dönem (2-6 yaş)

1.1.1. Bellek kullanımı başlar

1.1.2. Nesnelerin sürekliliği ve nesne kimliği kazanılır.

1.1.3. Refleksif davranışlardan amaçlı davranışlara geçilir.

1.1.4. İçe dönük tepkilerden dışa dönük tepkilere geçilir.

1.1.5. Taklit ve ertelenmiş taklit gerçekleştirilir.

1.1.6. İşlem öncesi dönem aynı zamanda düşünmenin başlangıcı olarak kabul edilir.

1.1.7. Ses bulaşması görülür.

2. Vygotsk'nin Bilişsel Gelişim Kuramı

2.1. Vygotsky, bilişsel gelişimle ilgili sosyal bir kuram oluşturarak, Piaget`nin “bilişsel gelişim çocuğun neredeyse tek başına gerçekleştirdiği süreçtir” düşüncesine karşı çıkar.

3. Motor Becerileri

3.1. Kaba Motor

3.1.1. Müzik eşliğinde donebilir

3.1.2. Zıplayabilir

3.1.3. Koşabilir

3.1.4. Takım oyunları oynar

3.2. İnce Motor

3.2.1. Sayfaları çevirebilir

3.2.2. Kaşık, çatal kullanımı

3.2.3. Kalem tutabilir

3.2.4. Basit şekiller çizebilir

3.2.5. İsmini yazar

3.2.6. Harfleri bakarak yazar

4. Dil Gelişimi

4.1. Gramer kurallarına uyma

4.2. İhtiyaçlarını ifade etme

4.3. 5N1K

4.4. Bağlaç kullanımı

5. Fiziksel Gelişim

5.1. Tüm besinlerin sindirimi

5.2. Büyüme diğer dönemlere göre yavaştır

5.3. Vücudun ağırlık merkezi gövdeye yönelir

6. Sosyal Gelişim

6.1. Ericsonun Sosyal gelişim kuramı

6.1.1. Girişimciliğe karşı suçluluk