Orta çocukluk Dönemi (6-12 yaş)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Orta çocukluk Dönemi (6-12 yaş) by Mind Map: Orta çocukluk Dönemi     (6-12 yaş)

1. Fiziksel Gelişim

1.1. Ortalama 127cm boy

1.2. Kemik gelişimleri tamamlanmamıştır, beslenme önemli rol oynar

1.3. Beyin gelişimi

1.3.1. Görsel bilgiyi yeniden işleme geçirme

1.4. Süt dişleri dökülür

2. Motor Gelişimi

2.1. Özelleşmiş hareketler dönemi

2.1.1. Geçiş evresi

2.1.2. Uygulama evresi

2.1.3. Yaşam boyu uygulama evresi

2.2. Fiziksel kapasite farkındalığı

2.3. Belirli etkinliklere katılmama

3. Sosyal-Duygusal Gelişim

3.1. Öğretmenlerin ve akranlarından etkilenir

3.2. Duyguları anlama ve düzenleme

3.3. Erickson

3.3.1. Başarıya karşı aşağılık duygusu

3.3.1.1. Çaba desteklenmezse yetersizlik duygusu oluşur

4. Bilişsel-Dil Gelişimi

4.1. Piaget - Somut işlemler dönemi

4.1.1. Ben merkezcilik

4.1.2. Empati

4.1.3. Somut olaylarda mantıklı düşünme

4.1.4. Tümevarım, Olayları tersine çevirebilme

4.1.5. Sınıflama, sıralama, karşılaştırma

4.2. Dil Gelişimi

4.2.1. Tanımla

4.2.2. Betimleme

4.2.3. Edat, bağlaç kullanımı

4.2.4. Okuma, yazma