ACOMPANYAMENT DE NOIS I NOIES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL EN L'ADOLESCÈNCIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ACOMPANYAMENT DE NOIS I NOIES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL EN L'ADOLESCÈNCIA by Mind Map: ACOMPANYAMENT DE NOIS I NOIES  AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL EN  L'ADOLESCÈNCIA

1. EDUCACIÓ

1.1. Tipus d'escolarització

1.1.1. Escola ordinària

1.1.2. Escola d'educació especial

1.1.3. Escolarització combinada

1.2. Models d'educació

1.2.1. Model integrador

1.2.2. Model inclusiu

1.3. Barreres d'aprenentatge i participació

1.3.1. Barreres arquitectòniques

1.3.2. Barreres didàctiques

1.3.3. Barreres culturals

1.3.4. Conseqüències

1.3.4.1. Família

1.3.4.1.1. Esgotament emocional

1.3.4.2. Professionals

1.3.4.2.1. Evitar als alumnes amb discapacitat

1.3.4.2.2. Falta de formació

1.3.4.2.3. Falta de consciència

1.3.4.3. Alumnes

1.3.4.3.1. Problemes de sociabilitat

1.3.4.3.2. Falta d'acceptació dels companys

2. INTRODUCCIÓ

2.1. Discapacitat

2.1.1. Definició

2.1.1.1. Absència capacitat de realitzar una activitat que es considera normal per al ser humà

2.1.2. Tipus

2.1.2.1. Física

2.1.2.2. Sensorial

2.1.2.3. Comunicació i parla

2.1.2.4. Intel·lectual

2.1.2.5. Trastorn mental

2.2. Discapacitat intel·lectual

2.2.1. Definició

2.2.1.1. Limitacions en el funcionament mental

2.2.2. Causes

2.2.2.1. Problemes durant l'embaràs

2.2.2.2. Condicions genètiques

2.2.2.3. Problemes en néixer

2.2.2.4. Problemes de salut

2.2.3. Tipus

2.2.3.1. Síndrome de Down

2.2.3.2. Trastorns de l'espectre autista

2.2.3.3. Síndrome d'Asperger

3. INCLUSIÓ SOCIAL

3.1. Acompanyament

3.1.1. Percepció de si mateixos i socialització

3.1.1.1. Identitat personal i social

3.1.1.1.1. Idees del model mèdic rehabilitatori

3.1.1.1.2. Ambient inclusiu i recolzament

3.2. Estigmes Socials

3.2.1. Visió de Problema mèdic

3.2.1.1. No superació

3.2.2. Visió de Problema social

3.2.2.1. Superació

3.3. L'ús de les noves tecnologies

3.3.1. Ajuda a l'estimulació i al seu desenvolupament cognitiu

3.3.1.1. Tasques vinculades a aspectes no verbals

3.3.1.1.1. Millores en el raonament espacial i en l'atenció visual

4. INSERCIÓ LABORAL

4.1. Serveis de Centres Ocupacionals (CO)

4.1.1. Serveis de Teràpia Ocupacional (STO)

4.1.1.1. Ajustament personal

4.1.1.2. Ocupació terapèutica

4.1.1.3. Evitar ocupacions rutinàries o estèrils

4.1.2. Serveis Ocupacionals d’Inserció (SOI)

4.1.2.1. Ajustament personal

4.1.2.2. Activitats prelaborals

4.1.2.3. El producte no pot ser objecte de comercialització

4.2. Els Centres Especials de Treball (CET)

4.2.1. Objectiu: ajudar l’accés al món laboral

4.2.1.1. Permet demostrar les capacitats laborals de les persones amb discapacitat

4.2.1.2. Intentar superar les limitacions inherents a la inserció laboral d’aquest col·lectiu

4.2.1.3. Convertir persones passives en ciutadans actius

4.3. El treball ordinari amb suport (TAS)

4.3.1. Objectiu: incorporació a l’empresa ordinària de les persones amb discapacitat

4.3.1.1. Condicions més semblants possibles a la resta de treballadors de l’empresa

4.3.1.2. Feina remunerada i en les mateixes condicions salarials de la resta de treballadors.

4.3.1.3. El seguiment del tècnic de la persona que està treballant no ha de tenir una durada limitada

5. SEXUALITAT I AFECTIVITAT

5.1. Adolescents amb discapacitat intel·lectual

5.1.1. Informació, recolzament i educació en afectivitat i sexualitat

5.1.1.1. Quëstió de drets

5.1.1.1.1. Ètica

5.1.1.1.2. Salut

5.1.1.1.3. Inclusió

5.1.1.1.4. Compromís

5.1.1.1.5. Benestar

5.1.1.2. Respecte als nois i noies

5.1.1.2.1. Autonomia

5.1.1.2.2. Intimitat

5.1.1.2.3. Identitat de genere

5.1.1.2.4. Orientació sexual

5.1.1.2.5. Respecte al cos

5.1.1.2.6. Relacions personals

5.1.1.2.7. Coneixer-se, Acceptar-se, Expresar-se

5.2. Professionals voluntaris i voluntaries

5.2.1. Protocol d'actuació

5.2.2. Formació en educació sexual

5.3. Família

5.3.1. Xarxa de recolzament

5.3.1.1. Informació sobre sexualitat

5.3.1.1.1. Parlar de sexualitat en família

5.3.1.1.2. Coneixement de la sexualitat

5.3.1.2. Compromís de coordinació

5.3.1.2.1. Recolzament en el desenvolupament de la sexualitat

5.3.1.3. Formació en sexualitat

5.3.1.3.1. Ensenyar habilitats per a parlar de sexualitat