Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TVARI by Mind Map: TVARI

1. TVARI- mogu biti podijeljene na "čiste tvari" i "smjese tvari".

1.1. ČISTE TVARI

1.1.1. Podijeljene na "elementarne tvari" i "kemijski spojevi"

1.1.1.1. ELEMENTARNE TVARI

1.1.1.1.1. Tvari koje NIKAKVIM postupcima ne možemo rastaviti na jednostavnije tvari.

1.1.1.1.2. Ne možemo ih pretvoriti u druge elementarne tvari!

1.1.1.1.3. Razlikujemo:

1.1.1.2. KEMIJSKI SPOJEVI

1.1.1.2.1. Tvari koje kemijskim postupcima možemo rastaviti na elementarne tvari ili na tvari jednostavnije građe.

1.1.1.2.2. U prirodi imamo mnogo više kemijskih spojeva nego elementarnih tvari!

1.1.1.2.3. PODJELA KEMIJSKIH SPOJEVA

1.2. NASTAJU REAKCIJOM DVIJE ILI VIŠE ELEMENTARNIH TVARI

1.3. SMJESE TVARI

1.3.1. HETEROGENE SMJESE

1.3.1.1. Smjese u kojima pojedine sastojke možemo razlikovati golim okom,povećalom ili mikroskopom.

1.3.2. HOMOGENE SMJESE

1.3.2.1. Smjese u kojima sastojke ne možemo vidjeti golim okom, povećalom ili mikroskopom.

1.3.3. EMULZIJA

1.3.3.1. Nestabilna smjesa dvije tekućine koje se NE miješaju

1.3.4. EMULGATORI

1.3.4.1. Tvari koji emulziju čine postajnom

2. OTOPINE

2.1. OTAPALO

2.1.1. Tvar u kojoj se nešto otapa

2.1.2. UVIJEK TEKUĆINA!

2.1.2.1. Voda, alkohol, aceton, benzin

2.2. TOPLJIVA TVAR

2.2.1. Tvar koja se otapa

2.2.1.1. Može biti čvrsta,tekuća i plinovita tvar.

2.3. TOPLJIVA TVAR+OTAPALO --> OTOPINA

2.4. HOMOGENE SMJESE KOJE SE SASTOJE OD OTAPALA I TOPLJIVE TVARI

2.5. Topljivost je najveća količina neke tvari koja se može otopiti u određenoj količini otapala

2.5.1. prikazuje se grafički

2.5.2. Ovisi o temperaturi i tlaku

2.6. PLINOVI SE NAJBOLJE OTAPAJU U VODI PRI NIŽOJ TEMPERATURI I VIŠEM TLAKU

2.7. VRSTE OTOPINA

2.7.1. zasićene

2.7.1.1. Sadrže NAJVEĆU moguću količinu otopljene tvari pri određenoj temperaturi.

2.7.2. nezasićene

2.7.2.1. Imaju MANJE otopljene tvari od zasićenih otopina pri određenoj temperaturi.

2.7.3. prezasićene

2.7.3.1. Imaju VIŠE otopljene tvari od zasićene otopine pri određenoj temperaturi

2.8. PODJELA OTOPINA S OBZIROM NA KISELOST

2.8.1. Kisele

2.8.1.1. Kiseline su tvari čije vodene otopine imaju kiseli okus

2.8.2. Lužnate

2.8.2.1. Lužnato tj. imaju lužnat okus.

2.8.3. Neutralne

2.8.3.1. Niti kiselo, niti lužnato, nemaju ni okus ni miris.