Sự chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sự chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời by Mind Map: Sự chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời

1. Đặc điểm

1.1. Quỹ đạo hình elip gần tròn

1.2. Hướng từ Tây sang Đông

1.3. Chu kì là 365 ngày 6 giờ

2. Hệ quả

2.1. Hiện tượng các mùa

2.1.1. Các nửa cầu lần lượt ngả gần và chếch xa Mặt Trời sinh ra các mùa

2.1.2. Sự phân bố nhiệt, ánh sáng và cách tính mùa ở 2 bán cầu trái ngược nhau

2.1.3. Cách tính mùa theo dương lịch và âm lịch khác nhau

2.2. Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa