TOPIK 1 PENGENALAN PERKEMBANGAN KEROHANIAN MORAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TOPIK 1 PENGENALAN PERKEMBANGAN KEROHANIAN MORAL by Mind Map: TOPIK 1      PENGENALAN PERKEMBANGAN KEROHANIAN MORAL

1. KONSEP KEROHANIAN

1.1. Rohani bermaksud batin yang berkaitan dengan roh,rohaniah,dan jiwa

2. KONSEP MORAL

2.1. Moral berasal dari bahsa Latin (Moralitas) ia bermaksud cara,perwatakan dan tingkah laku yang boleh diterima.

3. PANDANGAN AGAMA ISLAM

3.1. Menurut Sayidina Umar "Ajarlah anak-anak dengan ilmu pada zaman sekarang bukan lagi zamanmu"

3.2. Menurut Al-Ghazali "disyaratkan kanak-kanak mesti dididik sejak lahir oleh wanita yang kuat agama dan mulia tingkah laku

4. PANDANGAN AGAMA BUDDHA

4.1. Mengalakkan peganutnya latih diri untuk mendapatkan kesedaran untuk melihat bukan diri sahaja tetapi ia berhubung dengan kejadian alam dan melakukan Meditasi untuk menjauhkan perkara yang tidak baik di dunia

5. FOKUS PENDIDIKAN ISLAM

5.1. KEIMANAN

5.2. KEMANUSIAAN

5.3. KETATANEGARAAN

5.4. MASYARAKAT

6. AKTA PENDIDIKAN 1996

6.1. Pengajaran Agama Di Institusi Pendidikan (Seksyen 50)

6.2. Pengajaran Agama Di Institusi Pendidikan (Seksyen 50 (1) )

6.3. Pengajaran Agama Di Institusi Pendidikan (Seksyen 51)

7. PANDANGAN AGAMA KRISTIAN

7.1. Agama yang mempunyai 4 tema iaitiu kemuliaan tuhan,imej chirst,rohaniah tuhan,dan kehidupan abadi yang diutuskam kepada manusia untuk melaksanakan keputusan tentang hal hukuman dan pembetulan manusia.

8. PANDANGAN AGAMA HINDU

8.1. Percaya kepada kitaran kematian dan kelahiran (samsara) dan ia bergantung kepada amalan karma

9. PRINSIP PENERAPAN NILAI

9.1. ILMU

9.2. KEMAHIRAN

9.3. AMALI

9.4. PEMBUDAYAAN