Psikolojik Gelişim

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Psikolojik Gelişim by Mind Map: Psikolojik Gelişim

1. Duyular

1.1. Öğrenme ve Hafıza

1.1.1. İyi bellek

1.1.2. Hızlı Öğrenme

1.2. Tat Alma ve Koklama

1.2.1. Tat ayrımı

1.2.2. Koku Ayrımı

1.3. İşitme

1.3.1. Keskin ses

1.3.2. Ses Kaynağı

1.3.3. Ayrıştırma

1.4. Görme

1.4.1. Miyoplar

2. Bilişsel Kuramlar

2.1. Çevreyle Etkileşim

2.1.1. Şemalar

2.1.1.1. Kendi kuramı

2.1.2. Özümseme

2.2. Piaget'nin Bilişsel

2.2.1. Doğal olgunlaşma

2.2.2. Evreler

2.2.2.1. Duyumotor

2.2.2.1.1. 0-2 yaş

2.2.2.1.2. Duyusal + Fiziksel

2.2.2.2. İşlem Öncesi

2.2.2.2.1. 2-7 yaş

2.2.2.2.2. İmgesel

2.2.2.2.3. Sözcükler

2.2.2.2.4. Sembolik

2.2.2.3. Somut İşlemler

2.2.2.3.1. 7-11 yaş

2.2.2.3.2. Mantıksal

2.2.2.4. Soyut İşlemler

2.2.2.4.1. Ergen

2.2.2.4.2. İdealist

2.2.3. Örgütlenme

2.2.4. Adaptasyon

2.2.4.1. Uyum

2.2.5. Eleştirilen taraf

2.2.5.1. Bireysel Farklılıklar

2.3. Vygotsky'nin Sosyakültürel

2.3.1. Sosyal Etkileşim

2.3.2. Kültür

2.3.2.1. Uyum

2.3.3. Toplumun İcatları

2.3.3.1. Matematik

2.3.3.2. Bellek Stratejileri

2.3.3.3. Dil

2.3.4. Akran Etkileşimi

3. Bilgi İşleme Kuramı

3.1. Bilgi işlem süreci

3.1.1. Algılama

3.1.2. Kodlama

3.1.3. Temsil Etme

3.1.4. Depolama

3.1.5. Anılama

3.2. Strateji

3.2.1. Bilgi işlem

3.2.2. İyi Strateji

3.3. Bilgi

3.3.1. Kapasite

3.3.2. Düşünme

4. Doğa ve Çevre

4.1. Doğa

4.1.1. Kalıtım

4.1.2. Biyolojik

4.2. Çevre

4.2.1. Deneyim

4.2.2. Duyu

4.2.3. Boş bir sayfa

5. Ahlaki Mantık

5.1. Kohlberg

5.1.1. Düzey

5.1.1.1. 1. Geleneksellik Öncesi

5.1.1.1.1. 1. Evre Ceza

5.1.1.1.2. 2. Evre Ödül

5.1.1.1.3. 0-10

5.1.1.2. 2. Geleneksel Ahlak

5.1.1.2.1. 3. Evre İyi Çocuk

5.1.1.2.2. 4. Evre Otorite

5.1.1.3. 3.Geleneksellik Sonrası Ahlak

5.1.1.3.1. 5.Evre Sosyal Sözleşme

5.1.1.3.2. 6.Evre Etik İlke

5.1.2. Piaget esintisi

5.2. Piaget

5.2.1. Evre

5.2.1.1. 1.Evre İşlem Öncesi

5.2.1.1.1. Paralel oyun

5.2.1.1.2. Kurallar = düzen

5.2.1.1.3. İşbirliği yok

5.2.1.1.4. Rekabet yok

5.2.1.2. 2.Evre

5.2.1.2.1. 5 yaşın başlangıcı

5.2.1.2.2. Kurallar devamlı

5.2.1.2.3. İtaat önemli

5.2.1.2.4. Sonuç önemli

5.2.1.3. 3.Evre

5.2.1.3.1. Kurallar = sosyal gelenek

5.2.1.3.2. Kişi niyeti önemli

5.2.1.3.3. Ceza kaçınılmaz

5.2.1.4. 4.Evre

5.2.1.4.1. Yeni durumlar yeni kurallar

5.2.1.4.2. Kişiler önemli

5.2.1.4.3. Sosyal konular önemli

5.2.1.5. Sonuç

5.2.1.5.1. Ahlak kuralları

5.2.1.5.2. Bilişsel yetenekler

5.2.2. Kişisel ve özel