Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Структура ЕНК by Mind Map: Структура ЕНК

1. І. Загальна інформація про курс

1.1. Оголошення із посиланням на онлайн заняття

1.1.1. Подано ресурсом Оголошення

1.2. Відомості про викладача

1.2.1. Представлено ресурсом Веб сторінка

1.2.2. Містить коротку інформацію про автора курсу із посиланням на сторінку на сайті університету

1.3. Силабус

1.3.1. Подано у форматі .pdf

1.4. Глосарій

1.4.1. Подано ресурсом глосарій

1.4.2. Означення наводяться до всіх термінів у словнику

1.4.3. Необхідність зв’язування слів глосарію вирішує автор курсу

1.5. Форум для обговорення питань

1.5.1. Подано ресурсом Форум

1.5.2. міститить оголошення викладача для студентів та обговорення проблемних питань до практичних робіт

1.6. Загальний чат

1.6.1. Подано ресурсом Чат

1.6.2. Для спілкування зі студентами

2. ІІ. Структура модуля 1

2.1. Теоретичний навчальний матеріал

2.1.1. Подано ресурсом Лекція або Файл

2.1.2. Мультимедійні презентаційні матеріали

2.1.3. Аудіо- та відео-навчальні матеріали. Youtube, власні наробки та інші матеріали.

2.2. Практичні (семінарські, лабораторні) роботи

2.2.1. Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом Завдання або Семінар

2.2.2. Наявні методичні рекомендації з виконання завдань (форма подання результатів виконання, терміни виконання, критерії оцінювання тощо)

2.2.3. Організація різних типів діяльності у соціальних мережах: веб-конференції, вебінари, вебкасти, подкасти, спільний огляд інструментів, блоги тощо, може бути використаний ресурс SCORM як додатковий.

2.3. Завдання для самостійної роботи

2.3.1. Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом Завдання або Семінар

2.3.2. Наявні методичні рекомендації з виконання завдань (форма подання результатів виконання, терміни виконання, критерії оцінювання тощо)

2.4. Модульний контроль

2.4.1. Представлено ресурсом Тест або Завдання

2.4.2. Контрольні запитання, завдання для виконання модульного контролю

2.5. Інтерактивні вправи (бонуси)

2.5.1. Подано ресурсом SCORM

2.5.2. Містять вправи виконані на сайті LearningApps та імпортовані ресурсом SCORM (наповнюється за бажанням викладача)

2.6. ІНДЗ до модуля 1.

2.6.1. Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом Завдання

2.6.2. Містить завдання для виконання, порядок оформлення та захисту завдань, критерії оцінювання та терміни виконання

3. ІІІ. Структура модуля 2

4. ІV. ...

5. V. Підсумкове оцінювання

5.1. Представлено ресурсом Тест або Завдання

5.2. Посилання на онлайн консультацію засобами Zoom, Google Meet тощо

5.3. Наявність контрольних запитань, опису проведення підсумкового оцінювання

5.4. Для підсумкової атестації може бути використано тест