Структура ЕНК

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Структура ЕНК by Mind Map: Структура ЕНК

1. І. Загальна інформація про курс

1.1. Візитівка курсу

1.1.1. Презентація курсу у форматі .pdf, .ppt

1.2. Відомості про автора курсу

1.2.1. Представлено ресурсом Веб сторінка

1.2.2. Містить коротку інформацію про автора курсу або посилання на сторінку на сайті університету

1.3. Робоча програма курсу

1.3.1. Подано у форматі .pdf

1.4. Критерії оцінювання

1.4.1. Подано у форматі Веб-сторінки

1.4.2. Вказується розподіл оціночних балів за виконання різних видів навчальної діяльності з кожного модуля

1.4.3. Наведена таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ЕCTS

1.5. Друковані та інтернет-джерела

1.5.1. Подано у форматі Веб-сторінки

1.5.2. Вказуються основні друковані джерела з дисципліни

1.5.3. Вказуються додаткові друковані джерела

1.5.4. Наводяться інтернет-джерела з активними гіперпосиланнями

1.6. Глосарій

1.6.1. Подано у форматі глосарія

1.6.2. Означення наводяться до всіх термінів у словнику

1.6.3. Необхідність зв’язування слів глосарію вирішує автор курсу

1.7. Форум для обговорення питань

1.7.1. Подано ресурсом Форум

1.7.2. міститить оголошення викладача для студентів та обговорення проблемних питань до практичних робіт

1.8. Чат

1.8.1. Подано ресурсом Чат

1.8.2. Для спілкування зі студентами

2. ІІ. Структура модуля 1

2.1. Теоретичний навчальний матеріал

2.1.1. Подано ресурсом Лекція або Книга

2.1.2. Мультимедійні презентаційні матеріали

2.1.3. Аудіо- та відео-навчальні матеріали. Youtube, власні наробки та інші матеріали.

2.2. Практичні (семінарські, лабораторні) роботи

2.2.1. Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом «Завдання»

2.2.2. Наявні методичні рекомендації з виконання завдань (форма подання результатів виконання, терміни виконання, критерії оцінювання тощо)

2.2.3. Організація різних типів діяльності у соціальних мережах: веб-конференції, вебінари, вебкасти, подкасти, спільний огляд інструментів, блоги тощо, може бути використаний ресурс SCORM як додатковий.

2.3. Завдання для самостійної роботи

2.3.1. Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом «Завдання»

2.3.2. Наявні методичні рекомендації з виконання завдань (форма подання результатів виконання, терміни виконання, критерії оцінювання тощо)

2.4. Модульний контроль

2.4.1. Контрольні запитання

2.4.2. Тест для контролю (представлено ресурсом Тест)

2.5. ІНДЗ до модуля 1.

2.5.1. Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом «Завдання»

2.5.2. Містить завдання для виконання, порядок оформлення та захисту завдань, критерії оцінювання та терміни виконання

2.6. Додаткові матеріали

2.6.1. Подано ресурсом Веб-сторінка

2.6.2. містять файли, посилання на зовнішні ресури, аудіо-, відеокасти, Youtube матеріали тощо

2.7. Інтерактивні вправи (бонуси)

2.7.1. Подано ресурсом SCORM

2.7.2. Містять вправи виконані на сайті LearningApps та імпортовані ресурсом SCORM (наповнюється за бажанням викладача)

3. V. Підсумкове оцінювання

3.1. Представлено ресурсом Тест

3.2. Посилання на онлайн консультацію засобами Zoom, Google Meet тощо

3.3. Наявність контрольних запитань, зразку білету, опису проведення підсумкового оцінювання

3.4. Для підсумкової атестації може бути тест (від 30 тестових запитань)

4. ІІІ. Структура модуля 2

5. ІV. ...