Інтерактивні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інтерактивні технології навчання by Mind Map: Інтерактивні технології навчання

1. Принципи

1.1. Одночасна взаємодія

1.2. Однакова участь

1.3. Індивідуальна відповідальність

1.4. Позитивна взаємодія

2. Переваги

2.1. Розширюються пізнавальні можливості учня

2.2. Учитель можемо розкритися як організатор, консультант

2.3. Як правило, високий рівень засвоєння знань

2.4. Партнерство між викладачами та учнями та в учнівському колективі

2.5. Учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знання учнями

3. Недоліки

3.1. На вивчення певної інформації потрібен значний час

3.2. Нестача методичних розробок уроків з використанням інтерактивних методів

3.3. Необхідний інший підхід у оцінюванні

3.4. У вчителя відсутнього досвіду такого способу організації навчання

4. Завдання

4.1. Розвиває комунікативні вміст та навігацію, допомагає встановити емоційні контакти

4.2. Забезпечує студентів необхідною інформацією, без якої неможливо реалізувати спільну діяльність

4.3. Забезпечує виховне мету, привчаючи працювати в команді,прислухатися до чужої думки

4.4. Розвиває загальні навчальні та наукові вмісти та навігації

5. Методи

5.1. Фронтальні

5.1.1. Велике коло

5.1.2. Мозковий штурм

5.1.3. Мікрофон

5.1.4. Незакінчені речення

5.1.5. Мозаїка

5.2. Групові

5.2.1. Робота в парах

5.2.2. Дві пари

5.2.3. Карусель

5.2.4. Робота в трійках

5.2.5. Робота в малих групах

5.2.6. Змінювані трійки

5.2.7. Акваріум