Проектні технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Проектні технології by Mind Map: Проектні технології

1. Підготовчий

1.1. Визначення теми і мети проету

1.1.1. Обговорюють предмет з учителем, отримують необхідну інформацію, визначають мету.

1.1.1.1. Пояснює суть проектного підходу і формує в учнів мотивацію діяльності,допомагає визначити мету

2. Планування

2.1. Визначення джерел інформації,способів збирання та аналізу інформації, способу презентації продукту,розподіл обов’язків між членами команди

2.1.1. Виробляють план дій, формулюють припущення

2.1.1.1. Пропонує ідеї, висуває припущення

3. Дослідження

3.1. Збір інформації, рішення проміжних задач. Основні інструменти: інтерв’ю, опитування, спостереження,експерименти

3.1.1. Виконують дослідження, виконують проміжні завдання

3.1.1.1. Спостерігає, радить, опосередковано керує діяльністю

4. Результати і висновки

4.1. Аналіз інформації.Формулювання висновків

4.1.1. Звітують, обговорюють результати

4.1.1.1. Підбиває підсумки обговорення, робить останні зауваження

5. Оцінка результатів і процесу в цілому

5.1. Оцінювання

5.1.1. Оцінюють діяльність шляхом колективного обговорення і самооцінок

5.1.1.1. Оцінює зусилля учнів, креативність,інформативність використаних джерел, потенціал подальшої роботи, загальний рівень презентації

6. Звіт або презентація

6.1. Форма залежить від виду продукту

6.1.1. Виступають безпосередніми учасниками презентації

6.1.1.1. Слухає, ставить доцільні питання як звичайний учасник