Törtfogalom

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Törtfogalom by Mind Map: Törtfogalom

1. Alsó tagozat (szákör bővítése)

1.1. egységtörtek megismerése és vizsgálata

1.2. egységtörtek többszöröseinek megismerése és vizsgálata

2. Felső tagozat(racionális számok)

2.1. racionális számok

2.2. manipulatív tevékenység (kétféle értelmezés)

3. Óvodáskor

3.1. A törtfogalom kialakulása már megkez-dődik az óvodás korban.

3.2. A gyermeki szóhasználatban, mint a hozzájuk kötődő mennyiségreprezen-táció vagy szimbolikus jelölés.

3.2.1. A fél”, „fele” törtszámokat fogják a gyermekek elsőként használni.

3.3. Mire iskolába lépnek a gyermekek, általában már világos fogalmuk van a félről, sőt a negyedről is.

4. A törtszámok éppen azokat az agyi területeket aktivizálják, amelyeket a korábbi kutatások az egész számokhoz kapcsoltak. Ez azt jelenti, hogy van egy neuronhálózat, amely a kimondott törtszám-név tárolásáért és felidézéséért felelős. És van egy harmadik, amely a leírt törtszámnevet az előző kettőhöz kapcsolja.

4.1. vizuális reprezentációknak:a törtszám fogalomhoz sematikus reprezentációk szüksé-gesek

4.2. piktoriális reprezentációk