Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Доходи by Mind Map: Доходи

1. Рівень формування

1.1. Доходи мікроекономічного рівня

1.1.1. заробітна плата

1.1.2. рента

1.1.3. прибуток

1.2. доходи макроекономічного рівня

1.2.1. національний дохід

1.2.2. сукупний особистий дохід

2. суб’єкти привласнення

2.1. доходи індивіда

2.2. домогосподарства, держави

2.3. підприємства

2.4. галузі

3. Залежно від цін, в яких визначається дохід

3.1. номінальний дохід

3.1.1. (визначається в цінах поточного періоду)

3.2. реальний дохід

3.2.1. (визначається в цінах базового року)

4. Форми

4.1. валовий дохід

4.1.1. виторга від реалізованих товарів і послуг

4.2. граничний дохід

4.2.1. приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці реалізованих товарів і послуг

5. Розподіл

5.1. стадія відтворення, яка займає проміжне місце між виробництвом і споживанням

5.1.1. вертикальні економічні зв’язки

5.1.1.1. між державою і членом суспільства

5.1.1.2. між державою і підприємством

5.1.1.3. між підприємствами та їхніми працівниками

6. Заробітна плата

6.1. форма отримання доходів громадянами, які здійснюють трудову діяльність.

6.2. Форма

6.2.1. погодинна

6.2.1.1. оплата вартості та ціни робочої сили за її функціонування впродовж певного робочого часу

6.2.2. відрядна

6.2.2.1. оплата тимчасово відчуженої власності та ціни робочої сили й відносини між найманою працею і капіталістами щодо такої оплати, з одного боку, розмірів виробітку за одиницю часу – з другого боку

6.3. Система

6.3.1. тарифна

6.3.2. преміальна

6.3.3. колективна