Підтримка фермерства

Олійник Софії

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Підтримка фермерства by Mind Map: Підтримка фермерства

1. Напрями

1.1. - бюджетна дотація за утримання корів;

1.1.1. Розмір підтримки:5000 гривень але не більше ніж 250 000 гривень

1.2. - доплата на користь застрахованих осіб - членів/голови СФГ без набуття статусу юридичної особи ЄСВ;

1.2.1. Доплата здійснюватиметься протягом 10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску виключно за умови сплати решти внеску головою/членами СФГ

1.3. - часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;

1.3.1. 90% вартості, але не більше ніж 10 000 гривень

1.4. - бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам;

1.4.1. 3000 гривень на 1 гектар але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство.

1.5. -фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

1.5.1. до 3 млн грн

1.6. -фінансова підтримка на поворотній основі

1.6.1. на конкурсних засадах у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень

2. Хто може отримати?

2.1. фермерське господарство у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну, станом на 01 серпня поточного року корову

2.1.1. Мікроекономіки

2.1.1.1. до 01 жовтня

2.2. члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство” та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи

2.2.1. Територіальний орган ДПС за місцем свого обліку як платника внеску

2.2.1.1. не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця

2.3. сільськогосподарська дорадча служба

2.3.1. уповноваженому банку, що підписав з Мінекономіки Меморандум

2.3.1.1. до 1 листопада

2.4. усі фермерські господарства окрім фермерських господарств, які мають заборгованість перед Фондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

2.4.1. фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду

2.4.1.1. протягом 30 календарних днів з моменту публікації в друкованих засобах інформації оголошення про проведення конкурсу

2.5. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив до складу якого входять одне і більше фермерських господарств, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн

2.5.1. Уповноваженим банкам, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.

2.5.1.1. до 01 жовтня

2.6. новостворені фермерські господарства

2.6.1. новоствореним фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду

2.6.1.1. -

3. Куди подавати документи?

3.1. Гранична дата подачі документів