PEMUPUKAN KESEPADUAN SOSIAL MELALUI KURIKULUM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEMUPUKAN KESEPADUAN SOSIAL MELALUI KURIKULUM by Mind Map: PEMUPUKAN KESEPADUAN SOSIAL MELALUI KURIKULUM

1. PERANAN MEDIA MASSA

1.1. MENYEBARKAN KEBAIKAN TENTANG KAUM LAIN

1.2. MENYIARKAN IKLAN DAN KISAH BERUNSURKAN PERPADUAN

2. KERAJAAN

2.1. KURANG MENGADAKAN AKTIVITI KEMASYARAKATAN

2.2. PARTI POLITIK HANYA MEMPERJUANGKAN HAK UNTUK KAUM MASING-MASING SAHAJA

3. PERPADUAN AKAN TERCAPAI APABILA SEMUA PIHAK MEMAINKAN PERANAN MASING-MASING

4. ADAKAH NEGARA MALAYSIA BERUPAYA DALAM MENGEKALKAN PERPADUAN ?

5. KESEPADUAN SOSIAL : ELEMEN PENTING UNTUK MEWUJUDKAN SUASANA YANG SENTOSA DAN TENTERAM DALAM SESEBUAH NEGARA.

6. LANGKAH-LANGKAH MEMUPUK PERPADUAN MELALUI KURIKULUM

6.1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

6.1.1. MENGAMALKAN PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA

6.1.2. MEMUPUK SIKAP BERTOLAK ANSUR DAN TOLONG MENOLONG ANTARA BANGSA

6.2. PENDIDIKAN SEJARAH

6.2.1. MENGAMBIL IKHTIBAR DARIPADA PERISTIWA SEJARAH

6.2.2. MENJADIKAN INDIVIDU LEBIH BERILMU PENGETAHUAN SERTA BERSYUKUR HIDUP AMAN DI NEGARA MALAYSIA

6.3. BAHASA MELAYU

6.3.1. MEWUJUDKAN PERSEFAHAMAN ANTARA BANGSA

6.3.2. MENUNJUKKAN IMEJ MALAYSIA YANG AMAN WALAUPUN BERBILANG KAUM

6.4. AKTIVITI -AKTIVITI BERKAITAN PERPADUAN

6.4.1. RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)

6.4.2. SAMBUTAN KEMERDEKAAN DAN BULAN PATRIOTISME

6.4.3. ACARA KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

6.4.4. SUKAN RAKYAT DAN MAJLIS PERAYAAN SETIAP BANGSA

7. CARA MEMUPUK PERPADUAN

7.1. PERANAN DIDIKAN AGAMA

7.1.1. HORMAT -MENGHORMATI ADAT RESAM

7.1.2. AGAMA TELAH MENYARANKAN AGAR SALING BERKENALAN DENGAN PELBAGAI KAUM DAN BANGSA

7.2. PERANAN KOMUNITI SETEMPAT

7.2.1. MENGHINDARI SEBARANG PERBUALAN YANG MENYENTUH SENSITIVITI KAUM LAIN

7.2.2. BERSIKAP TERBUKA DAN SALING BERTUKAR - TUKAR PENDAPAT DAN PANDANGAN

7.2.3. MENGUBAH MENTALITI NEGATIF TERHADAP SESUATU BANGSA

7.2.4. MEMBANTU ORANG YANG DI DALAM KESUSAHAN WALAUPUN BERLAINAN BANGSA DAN AGAMA.

7.2.5. MENGHORMATI HAK ASASI SETIAP KAUM

8. PUNCA MASALAH PERPADUAN TIDAK DAPAT DICAPAI

8.1. SIKAP DIRI SENDIRI

8.1.1. PERSEPSI NEGATIF TEHADAP KAUM LAIN

8.1.2. KURANG BERGAUL ANTARA MASYARAKAT BERLAINAN BANGSA

8.1.3. KURANG MEMAHAMI BUDAYA, AGAMA DAN PANTANG LARANG KAUM LAIN

8.1.4. LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN KAUM SENDIRI SAHAJA

8.2. IBU BAPA SEBAGAI MODEL TAULADAN TIDAK MENUNJUKKAN KEPENTINGAN SIKAP PERPADUAN

9. KESAN PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA TIDAK DICAPAI

9.1. SEMANGAT PATRIOTISME DAN NATIONALISME

9.1.1. PERASAAN CINTA AKAN NEGARA AKAN PUDAR

9.1.2. TIDAK BERTANGGUNGJAWAB MEMPERTAHANKAN NEGARA

9.1.3. TIDAK MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI

9.2. NEGARA DAN BANGSA

9.2.1. BAHASA MELAYU AKAN TERHAKIS

9.2.2. KESTABILAN SOSIAL AKAN TERGUGAT

9.2.3. BERLAKUNYA KONFLIK ANTARA ETNIK

9.2.4. PERTAMBAHAN KES JENAYAH

9.2.5. TIDAK SEHALUAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN