TEKNOLOGI HIJAU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEKNOLOGI HIJAU by Mind Map: TEKNOLOGI HIJAU

1. KONSEP

1.1. Perkembangan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memuliharabalam sekitar dan sumber semula jadi

2. CIRI-CIRI PRODUK

2.1. 1. Inovatif

2.2. 2.Selamat

2.3. 3.Bersesuaian

2.4. 4.Menjimatkan

2.5. 5.Mudah digunakan

2.6. 6.Reka bentuk yang sesuai

2.7. 7.Boleh dikitar semula

2.8. 8.Meminimumkan kemerosotan alam sekitar

2.9. 9.Pembebasan gas rumah hijau yang rendah

2.10. 10.Menggalakkan sumber bahan yang boleh diperbaharui

3. CONTOH PRODUK

3.1. TENAGA

3.1.1. Kereta hibrid

3.1.2. Kenderaan elektrik

3.1.3. Kenderaan gas asli

3.2. EKONOMI

3.2.1. Industri fotovolta

3.3. ALAM SEKITAR

3.3.1. Produk biodegradasi

3.3.2. Baja kompos

3.4. SOSIAL

3.4.1. Bekas makanan mesra alam

3.4.2. Menggunakan pengangkutan awam

4. AMALAN

4.1. Amalan 5R

4.2. Penjimatan air

4.3. Pengurangan sisa

4.4. Penjimatan tenaga

4.5. Perolehan produk hijau

5. KEPENTINGAN

5.1. Meningkatkan kualiti hidup

5.2. Menjana tenaga

5.3. Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar

5.4. Mengurangkan penggunaan sumber semula jadi