UTJECAJ TURIZMA NA GOSPODARSKI RAZVOJ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UTJECAJ TURIZMA NA GOSPODARSKI RAZVOJ by Mind Map: UTJECAJ TURIZMA NA GOSPODARSKI RAZVOJ

1. Utjecaj turizma na bruto domaći proizvod

1.1. Važnost turizma za gospodarstvo neke zemlje može se mjeriti njegovim udjelom u bruto domaćem proizvodu

1.2. Bruto domaći proizvod jest vrijednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih u nekoj zemlji tijekom određenog razdoblja, obično jedne godine

2. Utjecaj turizma na zaposlenost

2.1. Najveći dio prihoda koje stvara turizam potječe od prodaje ugostiteljskih usluga, a rashode čine troškovi inputa kojima precladavaju plaće zaposlenih u turizmu

2.2. Turizam je radno intenzivan sektor, što znači da uvelike ovisi o ljudima koji rade u njemu i obrnuto

2.3. Privlačenje sezonske radne snage, njezino osposobljavanje i prilagodba novoj radnoj i životnoj sredini može donijeti dosta poteškoća

3. Utjecaj turizma na ravnotežu platnih odnosa s drugim zemljama

3.1. U zemljama iz kojih mnogo manje turista odlazi na odmor u inozemstvo, a više je onih koji borave u njoj TURISTIČKA BILANCA obično je pozitivna

3.2. Turistička bilanca je saldo turističkih prihoda i rashoda nekoga turističkog područja ili zemlje

4. Turizam i investicije

4.1. Investicije u turizmu ulaganja su materijalnih vrijednosti, novca i znanja u sadašnjosti radi ostvarivanja pozitivnog učinka na temelju potrošenje posjetitelja u budućnosti

4.2. Visok stupanj razvoja turizma ili velika javna sredstva usmjerena u investicije u infrastrukturu u pravilu privlače nove investicije u ugostiteljstvo i druge djelatnosti vezane za turizam